چگونگی مخفی کردن یکی از صفحات سایت برای میهمانان و نمایش آن برای اعضا

clubish

تازه وارد
11/11/11
30
0
6
سلام دوستان.من یک سایت ورد پرسی دارم که می خواهم یکی از صفحات آن را مخفی نمایم که فقط اعضا بتوانند آن صفحه را ببینند و مهمانان توانایی نمایش آن صفحه را نداشته باشند.