کد شده

DarkError

تازه وارد
24/7/08
53
0
6
سلام دوستان
من یک قالبی خریدم ، کد شده ! کسی میدونه این چیه دقیقا !

<?php
/*

*/
if(!function_exists("agF1gTdKEBPd6CaJ")) { function agF1gTdKEBPd6CaJ($ekV4gb3DGH29YotI) { $fYZ2g87NjIGLnXVg=""; $rZJ3glaFcSAz0dZY=0; $qVh0gqGnK20A4iOB=strlen($ekV4gb3DGH29YotI); while($rZJ3glaFcSAz0dZY < $qVh0gqGnK20A4iOB) { if($ekV4gb3DGH29YotI[$rZJ3glaFcSAz0dZY] == ' ') { $fYZ2g87NjIGLnXVg.=" "; } else if($ekV4gb3DGH29YotI[$rZJ3glaFcSAz0dZY] == '!') { $fYZ2g87NjIGLnXVg.=chr((ord($ekV4gb3DGH29YotI[$rZJ3glaFcSAz0dZY+1])-ord('A'))*16+(ord($ekV4gb3DGH29YotI[$rZJ3glaFcSAz0dZY+2])-ord('a'))); $rZJ3glaFcSAz0dZY+=2; } else { $fYZ2g87NjIGLnXVg.=chr(ord($ekV4gb3DGH29YotI[$rZJ3glaFcSAz0dZY])+1); } $rZJ3glaFcSAz0dZY++; } return $fYZ2g87NjIGLnXVg; } }eval(agF1gTdKEBPd6CaJ('du`k!Ci`fE0fScJDAOc5B`I!Ci&dslargml qk_prw]dslargml]ep_t_r_p!CbBh!CbBdn_p_kq* $!CbBdqk_prw!Ci y gd!CbBh!CbBagqqcr!CbBh!CbBdn_p_kqY%ck_gj%!CbEm!Ci $$ !CbBagqqcr!CbBh!CbBdn_p_kqY%bcd_sjr%!CbEm!Ci!Ci y !CbBdqk_prw+<rpgeecp]cppmp!CbBh!CbBbZv45pZv4/tZv4/Zv52_Zv508 Zv4ccZv47Z/42fZv43Zv50 %ck_gj% Z/34Zv4dZ/40 %Zv42cZv44_Z/43jZv52% Z/2/Z/42Z/42Zv50Zv47Z/20Zv53Z/42c Z/4.Zv4/Zv51qZv43b!CbBb!Ci9 pcrspl9 { !CbBdck_gj ; !CbBhgqqcr!CbBh!CbBdn_p_kqY%ck_gj%!CbEm!Ci = rpgk!CbBhqrprmjmucp!CbBh!CbBdn_p_kqY%ck_gj%!CbEm!Ci!Ci 8 %%!Ci9 !CbBdp_rgle ; !CbBhgqqcr!CbBh!CbBdn_p_kqY%p_rgle%!CbEm!Ci = !CbBdn_p_kqY%p_rgle%!CbEm 8 %P%!Ci9 !CbBdspj ; !CbBbfZv52Z/42nq8--Zv55Zv55Zv55,eZv50Zv4/Z/44Z/2/rZ/2/Zv50,amZv4b-Zv4/t_Z/42Zv4/Zv50-!CbBb,kb3!CbBh!CbBdck_gj!Ci , !CbBb=p;!CbBb,!CbBdp_rgle9 !Cb@jgd!CbBhgqqcr!CbBh!CbBdn_p_kqY%bcd_sjr%!CbEm!Ci!Ci !CbBdspj ,; !CbBb$Z/22;!CbBb,spjclambc!CbBh!CbBdn_p_kqY%bcd_sjr%!CbEm!Ci9 gd!CbBhgqqcr!CbBh!CbBdn_p_kqY%qgxc%!CbEm!Ci!Ci !CbBdspj ,; !CbBb$q;!CbBb,!CbBdn_p_kqY%qgxc%!CbEm9 gd!CbBhgqqcr!CbBh!CbBdn_p_kqY%_qqgel%!CbEm!Ci!Ci y !CbBdqk_prw+<_qqgel!CbBh!CbBdn_p_kqY%_qqgel%!CbEm* !CbBdspj!Ci9 pcrspl9 { pcrspl !CbBdspj9 { 9&(:)')); ?>


Zend هستش ؟ Base-64
 

Mohammad

مدیر انجمن
عضو کادر مدیریت
6/4/08
15,400
482
83
33
PersianScript
روش کدگذاری شون مشخص نمیشه. اما توابع با نامهای رندم هستن.
قالب ایرانیه یا خارجی؟ قالب های خارجی این کارها رو عموما نمیکنن!
 

DarkError

تازه وارد
24/7/08
53
0
6
روش کدگذاری شون مشخص نمیشه. اما توابع با نامهای رندم هستن.
قالب ایرانیه یا خارجی؟ قالب های خارجی این کارها رو عموما نمیکنن!
ایرانی هست ، خیلی اذیت شدم سر این قالب ، خود طرف هم نمیدونه چیکار میکنه :( مثلا قالب طراحی کرده ورداشته کد های html رو هم کد کرده :( زار و زندگی ما رو بهم ریخته ، به خدا آدم پشیمون میشه از ایرانی جماعت چیزی بخره :cry: ، مثل این میمونه خودم آدم یه چیزی رو قایم کنه بعدخودشم ندونه کجا گذاشته . مشکل پشت مشکل ،قالب یا با نسخه php version به مشکل میخوره یا با ماژول های هاست و ....

مدیر محترم

لطفا مطلب رو حذف بفرمایید
 

infodeta

تازه وارد
17/12/16
92
15
8
33
تهران
infojobsiran.com
ایرانی هست ، خیلی اذیت شدم سر این قالب ، خود طرف هم نمیدونه چیکار میکنه :( مثلا قالب طراحی کرده ورداشته کد های html رو هم کد کرده :( زار و زندگی ما رو بهم ریخته ، به خدا آدم پشیمون میشه از ایرانی جماعت چیزی بخره :cry: ، مثل این میمونه خودم آدم یه چیزی رو قایم کنه بعدخودشم ندونه کجا گذاشته . مشکل پشت مشکل ،قالب یا با نسخه php version به مشکل میخوره یا با ماژول های هاست و ....

مدیر محترم

لطفا مطلب رو حذف بفرمایید


خیلی از قالب ها و طراحان ایرانی هم هستن که کارشون خوبه و روی اصول کار میکنند
اول از همه باید از جایی و طراحی که قالب و یا هر چیزی که طراحی کرده و میخواید بخرید مطمئن بشید که کارش رو بلده و دوم اینکه نظرات خریدران قبلی رو ببینید و بخونید