کد نمایش آخرین نوشته هایی که تصویر شاخص دارند

saeedagha

کاربر عضو
با سلام !

می خواهم 5 نوشته آخریی که دارای تصویر شاخص هستند را به نمایش بگذارم البته فقط اون هایی که تصویر شاخص دارند و نوشته هایی که تصویر شاخص ندارند در این 5 نوشته به نمایش در نیایند

 

irank3

تازه وارد
باسلام

سیستم مدیریت محتوای شما چیست؟

 

IAMIR

کاربر عضو

<?php
$my_query = new WP_Query('showposts=10&cat=2158');
while ($my_query->have_posts()):
$my_query->the_post();
$do_not_duplicate = $post->ID;?>
<a href="<?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_permalink() ?>">
<?php

the_post_thumbnail();
the_title();
}
?></a></br>
<?php endwhile; ?>​
کد:
متغیر cat آی دی ---> دسته بندی

showpost ------> تعداد نمایش .

البته تست نکردم .تست کنید بگید .

منبع : بخشی از کد از ورد پرس 98 گرفته شده .

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

saeedagha

کاربر عضو


<?php
$my_query = new WP_Query('showposts=10&cat=2158');
while ($my_query->have_posts()):
$my_query->the_post();
$do_not_duplicate = $post->ID;?>
<a rel="nofollow" href="<?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_permalink() ?>">
<?php

the_post_thumbnail();
the_title();
}
?></a></br>
<?php endwhile; ?>​
کد:
متغیر cat آی دی ---> دسته بندی

showpost ------> تعداد نمایش .

البته تست نکردم .تست کنید بگید .

منبع : بخشی از کد از ورد پرس 98 گرفته شده .
با استفاده از این کد تمام عناوین نوشته ها به همراه تصاویر شاخص نمایش داده می شود

مشکل اینه که اگه واسه نوشته ایی تصویر شاخص انتخاب نشد اون نوشته اصلانشون داده نشه

 

IAMIR

کاربر عضو
با استفاده از این کد تمام عناوین نوشته ها به همراه تصاویر شاخص نمایش داده می شود مشکل اینه که اگه واسه نوشته ایی تصویر شاخص انتخاب نشد اون نوشته اصلانشون داده نشه
به شرط مورد نظر دقت کنید .

کد:
if ( has_post_thumbnail() )
میگه اگر تصویر شاخص داشت . نمایش بده . لطفا اول بررسی کنید .

 

saeedagha

کاربر عضو
به شرط مورد نظر دقت کنید .
کد:
if ( has_post_thumbnail() )
میگه اگر تصویر شاخص داشت . نمایش بده . لطفا اول بررسی کنید .
کدی که شما قرار دادید رو گذاشتم و نتیجه رو گفتم علاوه بر عناوین نوشته ایی که تصویر شاخص دارند سایر عناوین نوشته مربوط به دسته موردنظر هم نمایش داده می شوند

 

IAMIR

کاربر عضو

<?php
$my_query = new WP_Query('showposts=10&cat=2158');
while ($my_query->have_posts()):
$my_query->the_post();
$do_not_duplicate = $post->ID;?>
<a href="<?php if( '' != get_the_post_thumbnail() ) { the_permalink() ?>">
<?php

the_post_thumbnail();
the_title();
}
?></a></br>
<?php endwhile; ?>​
کد:
بررسی کنید آیا درست شد ؟

کد اولیه باید جواب بده . در بعضی مواقع به مشکل می خوره .

کد:
Note The above code apparently fails in some instances and the below code is "recommended"


 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

saeedagha

کاربر عضو


<?php
$my_query = new WP_Query('showposts=10&cat=2158');
while ($my_query->have_posts()):
$my_query->the_post();
$do_not_duplicate = $post->ID;?>
<a rel="nofollow" href="<?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_permalink() ?>">
<?php

the_post_thumbnail();
the_title();
}
?></a></br>
<?php endwhile; ?>​
کد:
ممنون درست شد و لی در کدهای بالا هم تصویر شاخص و هم عنوان نوشته به ادامه مطلب لینک می شوند اگر بخواهیم فقط عنوان نوشته لینک بشه باید چه تغییری در کد داد

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

IAMIR

کاربر عضو
اینم خدمت شما .

<?php
$my_query = new WP_Query('showposts=10&cat=2158');
while ($my_query->have_posts()):
$my_query->the_post();
$do_not_duplicate = $post->ID;?>
<?php if( '' != get_the_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail();?>
<a href="<?php the_permalink() ?>">
<?php


the_title();
}
?></a></br>
<?php endwhile; ?>​
کد:
 

saeedagha

کاربر عضو
اینم خدمت شما .


<?php
$my_query = new WP_Query('showposts=10&cat=2158');
while ($my_query->have_posts()):
$my_query->the_post();
$do_not_duplicate = $post->ID;?>
<?php if( '' != get_the_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail();?>
<a rel="nofollow" href="<?php the_permalink() ?>">
<?php


the_title();
}
?></a></br>
<?php endwhile; ?>​
کد:
اگر به جای آیدی دسته از آخرین نوشته ها بخواهیم استفاده کنیم باید چکار کنیم؟

 
بالا