رفتن به مطلب
میزبانی وب
mrs1993

مشکل در داخل ادامه مطلب

پست های پیشنهاد شده

سلام.

ادامه مطلب قالبم مشکل داره.وارد میشه ولی یکم بهم ریخه هست و عکس ها مطلب رو هم نشون نمیده

لطفا یه راهنمایی کنید

آدرس : musicnavaz1.ir

کدها:

<script src='http://dl.foxred.ir/DuelLink.js'></script><?php# Theme Designed : FoxRed.TK

# All Right Recerved

# Do Not Change & Delet CopyRight Template Designer

$bgcolor1 = "#ffffff";
$bgcolor2 = "#fafafa";
$bgcolor3 = "#ededed";
$bgcolor4 = "#cccccc";
$textcolor1 = "#666666";
$textcolor2 = "#666666";
$ThemeSel = get_theme();
theme_lang();
$RateUnitWidth = 30;
$preloader = "1";
function OpenTable()
{
$ThemeSel = get_theme();
theme_lang();
echo "<div class=\"Table\">\n";
echo "<div class=\"Contents\">\n";
}

function CloseTable()
{
$ThemeSel = get_theme();
theme_lang();
echo "</div>\n";
echo "</div>\n";
}

function OpenTable2()
{
$ThemeSel = get_theme();
theme_lang();
echo "<div class=\"Table\">\n";
echo "<div class=\"Contents\">\n";
}

function CloseTable2()
{
$ThemeSel = get_theme();
theme_lang();
echo "</div>\n";
echo "</div>\n";
}
function head(){
global $slogan, $name, $sitename, $banners, $nukeurl, $Version_Num, $ab_config, $artpage, $topic, $hlpfile, $user, $hr, $theme, $cookie, $bgcolor1, $bgcolor2, $bgcolor3, $bgcolor4, $textcolor1, $textcolor2, $forumpage, $adminpage, $userpage, $pagetitle, $pagetags, $align, $anonymous , $preloader;
$ThemeSel = get_theme();
echo $adminpage;
theme_lang();
echo "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n";
echo "<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">\n";
echo "<head>\n";
echo"<title>$sitename $pagetitle</title>\n";
@include("includes/meta.php");
if (file_exists("themes/$ThemeSel/images/favicon.ico")) {
echo "<link rel=\"shortcut icon\" href=\"themes/$ThemeSel/images/favicon.ico\" type=\"image/x-icon\" />\n";
}
@include("includes/javascript.php");
echo "<link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"RSS\" href=\"backend.php\">\n";// JS Here [FoxRed]

echo "<script type=\"text/javascript\" language=\"javascript1.2\" src=\"themes/FoxRed-BitM/js/script.js\"></script>\n";
echo "

<script type='text/javascript' src='themes/FoxRed-BitM/js/jquery.js'></script>
<script type='text/javascript' src='themes/FoxRed-BitM/js/tabs.js'></script>
<script src='themes/FoxRed-BitM/js/loopedslider.js' type='text/javascript'></script>
<script type='text/javascript'>
$(function(){
$('#loopedSlider').loopedSlider();
});
</script>
<script type=\"text/javascript\">
$(document).ready(function(){

$(\".btn-slide\").click(function(){
$(\"#panel\").slideToggle(\"slow\");
$(this).toggleClass(\"active\"); return false;
});


});
</script>

<style type=\"text/css\">

a:focus {
outline: none;
border: 0px;
}
#panel {
background: #686868;
height: 260px;
border: 1px solid #686868;
display: none;
}
.slide {
margin: 0;
padding: 0;
border-top: solid 6px #4D4D4D;

}
.bg-textslide{
margin: 0;
padding: 0;
border: 0px;
background: url(themes/FoxRed-BitM/images/bg-slidetext.jpg) center top;
}
.btn-slide {
background: url(themes/FoxRed-BitM/images/white-arrow.gif) no-repeat right -50px;
text-align: center;
width: 150px;
height: 32px;
border: 0px;
display: block;
font: bold 100% tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #fff;
text-decoration: none;
}
.active {
background-position: right 12px;
border: 0px;
}
</style>
\n";


// Css Here [FoxRed]

echo "

<LINK REL=\"StyleSheet\" HREF=\"themes/$ThemeSel/css/body.css\" TYPE=\"text/css\">

<LINK REL=\"StyleSheet\" HREF=\"themes/$ThemeSel/css/css3.css\" TYPE=\"text/css\">

<LINK REL=\"StyleSheet\" HREF=\"themes/$ThemeSel/css/style.css\" TYPE=\"text/css\">

<LINK REL=\"StyleSheet\" HREF=\"themes/$ThemeSel/css/nuke.css\" TYPE=\"text/css\">

<LINK REL=\"StyleSheet\" HREF=\"themes/$ThemeSel/css/jquery.css\" TYPE=\"text/css\">

\n";echo "<Script src=\"includes/preloader.js\" TYPE=\"text/javascript\"></script>\n";
if (file_exists("includes/custom_files/custom_head.php")) {
@include_once("includes/custom_files/custom_head.php");
}
if($ab_config['site_switch'] == 1) {
echo "<center><img src='images/nukesentinel/disabled.png' border='0' width='120' height='34'></center><br />\n";
}
echo "\n</head>\n";


if($preloader == 1){

echo "<div id=\"waitDiv\" onclick=\"this.style.visibility='hidden'\" style=\"text-align:center; line-height:17px; position:fixed; z-index:1000; width:100%; height:100%; background-color:#000; color:#fff; font-size:11px; margin:0px auto;\"><div style=\"position:fixed; margin:0px auto; \" id=\"loadingimage\" ><img src=\"images/loader.gif\" /></div></div>";
echo "<script>showWaitm('waitDiv', 1);</script>\n";
echo "</div>\n";
}
$u_agent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
if(preg_match('/MSIE/i',$u_agent))
{
echo "<script type=\"text/javascript\">document.getElementById('waitDiv').style.position='absolute';</script>\n";
}
themeheader();
}

function themeheader() {
global $db, $prefix,$user,$cookie,$name;
if($row = $db->sql_fetchrow($db->sql_query("SELECT * from ".$prefix."_nukesql"))){
echo "<body dir=\"rtl\">\n\n\n";
$username = $cookie[1];
$query = $db->sql_query("SELECT username FROM ".$prefix."_users WHERE username='$username'");
$row = $db->sql_fetchrow($query);
$real_name = mysql_escape_string($row['username']);
if ($username == "") {
$theuser = "  کاربر مهمان، خوش آمديد!  ( <a href=\"modules.php?name=Your_Account\">ورود</a> - <a href=\"modules.php?name=Your_Account&op=new_user\">عضويت</a> )";
}else{
$theuser = "  $real_name ، خوش آمديد!  <a href=\"modules.php?name=Your_Account&op=logout\">خروج</a>";
}
$time = date("H:i:s");
$now = date("Y-m-d");
$now = FormalDate2Hejri1($now);
$now = "امروز ".$now."";
?><body dir="rtl">


<div align="center">


<table width=990 border=0 align=center cellpadding=0 cellspacing=0 class=bg2>
<tr>
<td background=themes/FoxRed-BitM/images/logo.png height=180>
<div class=date align=center><br>
<?=$now?></div>

<div class=date2></div></td>
</tr>
<tr>
<td>

<!-- Menu -->

<table id=Menu2 border=0 width=100% cellspacing=0 cellpadding=0>

<tr>
<td width=15 >
<img border=0 src=themes/FoxRed-BitM/images/Headline_bala_rast.jpg width=25 height=58></td>

<td background=themes/FoxRed-BitM/images/Headline_bala_vasat.jpg width=2></td>
<td background=themes/FoxRed-BitM/images/Headline_bala_vasat.jpg width=88 align=center>
<a href=index.html>صفحه اصلي</a></td>
<td background=themes/FoxRed-BitMimages/Headline_bala_vasat.jpg width=2>
<img border=0 src=themes/FoxRed-BitM/images/Headline_menu_break.jpg width=2 height=58></td>

<td background=themes/FoxRed-BitM/images/Headline_bala_vasat.jpg width=88 align=center>
<a href=modules.php?name=Forums>تالار گفتمان</a></td>
<td background=themes/FoxRed-BitM/images/Headline_bala_vasat.jpg width=2>
<img border=0 src=themes/FoxRed-BitM/images/Headline_menu_break.jpg width=2 height=58></td>
<td background=themes/FoxRed-BitM/images/Headline_bala_vasat.jpg width=88 align=center>
<a href=search.html>جستجو</a></td>
<td background=themes/FoxRed-BitM/images/Headline_bala_vasat.jpg width=2>
<img border=0 src=themes/FoxRed-BitM/images/Headline_menu_break.jpg width=2 height=58></td>

<td background=themes/FoxRed-BitM/images/Headline_bala_vasat.jpg align=center width=88 >
<a href=modules.php?name=Your_Account>عضويت</a></td>
<td background=themes/FoxRed-BitM/images/Headline_bala_vasat.jpg width=2>
<img border=0 src=themes/FoxRed-BitM/images/Headline_menu_break.jpg width=2 height=58></td>
<td background=themes/FoxRed-BitM/images/Headline_bala_vasat.jpg align=center width=88 >
<a href=modules.php?name=feedback>تماس با ما</a></td>
<td background=themes/FoxRed-BitM/images/Headline_bala_vasat.jpg width=2>

</td>

<td background=themes/FoxRed-BitM/images/Headline_bala_vasat.jpg align=center>

<div class="login">
<form action="modules.php?name=Your_Account" method="post">
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" >
<tr>

<td class="loginform">نام کاربري:</td><td width="80"><input class=kadr type="text" name="username" size="12" maxlength="25" value="Username" onFocus="if(this.value=='Username')this.value='';"></td>
<td class="loginform">رمز عبور:</td><td width="90"><input class=kadr type="password" name="user_password" size="12" maxlength="20" value="<password>" onFocus="if(this.value=='<password>')this.value='';"></td>

<td><input type="image" src="themes/FoxRed-BitM/images/bttuser.png" value="ورود"></td>
</tr>
</table>
<input type="hidden" name="op" value="login">

</form>
</div>


</td>

<td width=15 >

<img border=0 src=themes/FoxRed-BitM/images/Headline_bala_chap.jpg width=58 height=58></td>
</tr>
</table>

<!-- end menu -->


</td>
</tr>
<tr>
<td>

<br><table width=970 border=0 background=themes/FoxRed-BitM/images/bg0.jpg class=index2 align=center>
<tr>
<td align=center><table width=940 border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
<tr>

<td align='center' style=''><img src='themes/FoxRed-BitM/images/new-film.png' align='center' style=''>
<iframe frameborder='0' scrolling='no' style='border:0; padding:0; margin:0; width:260px;height:277px; float:left; background: none' src='themes/FoxRed-BitM/movie-slider/b3eda1.php'></iframe>


</td>

<td width=677 align='left' style=''>
<iframe frameborder='0' scrolling='no' style='border:0; padding:0; margin:0; width:677px; height:302px; background:none' src='themes/FoxRed-BitM/big-Slider/b3eda2.php'></iframe>

</td>

</tr>
</table>

</div>

<br>
</td>
</tr>
</table>

<br>


<table width=990 border=0 background=themes/FoxRed-BitM/images/bg1.gif class=index2 align=center>
<tr>
<td align=center>


<a href=http://www.foxred.ir/ title=بیت موزیک target=_blank>
<img src=themes/FoxRed-BitM/images/banner.jpg width=468 height=60>
</a>


<a href=http://www.foxred.ir/ title=بیت موزیک target=_blank>
<img src=themes/FoxRed-BitM/images/banner.jpg width=468 height=60>
</a>
</br>

<a href=http://www.foxred.ir/ title=بیت موزیک target=_blank>
<img src=themes/FoxRed-BitM/images/banner3.jpg width=312 height=140>
</a>
<a href=http://www.foxred.ir/ title=بیت موزیک target=_blank>
<img src=themes/FoxRed-BitM/images/banner3.jpg width=312 height=140>

</a>
<a href=http://www.foxred.ir/ title=بیت موزیک target=_blank>
<img src=themes/FoxRed-BitM/images/banner3.jpg width=312 height=140>
</a>
 </td>
</tr>
</table>
<br>


</td>
</tr>

</table><table width=990 cellspacing="0" cellpadding="0" class=index><tr>
<td>
<div align="center">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="rtl">
<tr>
<td >

<!-- --></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<table border="0" width="100%" cellpadding="3">
<tr>

<?php
if ($name == "Forums") {} else {
echo "<td width=\"180\" valign=\"top\">";
blocks(left);
}
echo"</td><td valign=\"top\">";
if(ads(0) && defined('INDEX_FILE')){
$banner = ads(0);
echo "<div align=\"center\">$banner</div><br>";
}
}else{
$string = "2KfZitmGINmC2KfZhNioINmF2K7YtdmI2LUg2YbZitmI2YMgOC4wINmB2KfYsdiz2Yog2YXYtNmH2K/YqtmK2YUg2YXZitio2KfYtNivINmIINmB2YLYtyDYr9ixINin2YrZhiDZhtiz2K7ZhyDZgtin2KjZhCDYp9iz2KrZgdin2K/ZhyDYp9iz2Kou";
$string = base64_decode($string);
die("<META http-equiv=Content-Type content=\"text/html; charset=utf-8\"><table dir=\"rtl\" width=\"100%\" height=\"100%\"><tr><td valign=\"center\" align=\"center\" style=\"font-family:tahoma; font-size:9pt;\">$string</td></tr></table>");
}
}

function themefooter() {
global $index, $foot1, $foot2, $foot3, $copyright,$prefix, $multilingual, $currentlang, $db;
echo "</td>";
if(defined('INDEX_FILE')){
echo"<td width=\"180\" valign=\"top\">
";
blocks(right);
echo "</td>";
}
echo "</tr></table>";
$footer_message = "$foot1<br>$foot2<br>$foot3<br>$copyright<br>";
if(ads(2)){
$showbanner = ads(2);
echo "<div align=\"center\">$showbanner</div><br>";
}
echo"</td>
</tr>


</table>
</div> </td>
</tr>
</table>


<table width=990 border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 class=bg2 align=\"center\" height=220>
<tr>
<td width=258 class=foot-txt2 align=\"center\" height=22>


<img src=themes/FoxRed-BitM/images/khat.jpg style='margin:9px;'>

</td>
<td width=258 align=\"center\" class=foot-txt2 height=22>

<img src=themes/FoxRed-BitM/images/khat3.jpg style='margin:9px;'>
</td>
<td width=258 align=\"center\" class=foot-txt2 height=22>


<img src=themes/FoxRed-BitM/images/khat2.jpg style='margin:9px;'>
</td>
</tr>
<tr>
<td width=258 style='padding-right:45px'>


";

$result = $db->sql_query("SELECT sid, title, comments, counter FROM " . $prefix . "_stories $querylang ORDER BY sid DESC LIMIT 0,5");
while ($row = $db->sql_fetchrow($result)) {
$sid = intval($row['sid']);
$title = filter($row['title'], "nohtml");
$comtotal = intval($row['comments']);
$counter = intval($row['counter']);
echo"<div class=foot-txt3 align=right> <img src=themes/FoxRed-BitM/images/list_b.png> <a href=\"modules.php?name=News&file=article&sid=$sid\">$title</a> </div>";
}
echo"


</td>
<td width=258 style='padding-right:45px'>";
$result = $db->sql_query("SELECT sid, title, comments, counter FROM " . $prefix . "_stories ORDER BY counter DESC LIMIT 0,7");

while ($row = $db->sql_fetchrow($result)) {

$sid = intval($row['sid']);

$title = filter($row['title'], "nohtml");

echo"<div class=foot-txt3 align=right> <img src=themes/FoxRed-BitM/images/list_b.png> <a href=\"modules.php?name=News&file=article&sid=$sid\">$title</a> </div>";
}

echo"

</td>
<td width=258 style='padding-right:45px'>


";
$result = $db->sql_query("SELECT sid, title, comments, counter FROM " . $prefix . "_stories ORDER BY comments DESC LIMIT 0,7");
while ($row = $db->sql_fetchrow($result)) {
$sid = intval($row['sid']);
$title = filter($row['title'], "nohtml");
echo"<div class=foot-txt3 align=right> <img src=themes/FoxRed-BitM/images/list_b.png> <a href=\"article-$sid--0-0.html\"> $title</a> </div>";
}
echo"


</td>
</tr>
</table>
<br />

<div align=center STYLE='width:975px; margin:9px;' class=foot-txt>Theme Designed By: <a href='http://www.foxred.ir/' target=_blank >Fox Red</a> || Cms By: <a href=http://www.phpnuke.ir target=_blank >PHPNuke</a> Farsi [V 8.3] </div>

</div>";
}


function themeindex($aid, $informant, $datetime, $title, $counter, $topics, $hometext, $notes, $r_options, $comments, $score, $ratings,$sid, $topic_link, $topictext_link, $topicname_link, $topicimage_link, $tags) {
global $anonymous, $tipath,$RateUnitWidth;
$ThemeSel = get_theme();
theme_lang();
if(file_exists("themes/$ThemeSel/images/topics/$topicimage")){
$t_image = "themes/$ThemeSel/images/topics/$topicimage";
}else{
$t_image = "$tipath$topicimage";
}
if($score != 0){
$rated = round($score / $ratings);
}else{
$rated = 0;
}
if (file_exists("themes/$ThemeSel/images/articles/stars-".$rated.".gif")) {
$scoreimage = "themes/$ThemeSel/images/articles/stars-".$rated.".gif";
}else{
$scoreimage = "images/articles/stars-".$score.".gif";
}
if($comments==0){
$comments = "نظر دهيد!";
}else{
$comments = "$comments نظر";
}
$newsLink = newslink($sid);
if($newsLink==""){
$more = "<span class=\"statnews\" style=\"cursor:default;\">ادامه </span><img border=\"0\" src=\"themes/MashhadTeam-lightblue/images/more.gif\" width=\"9\" height=\"7\">";
}else{
$more = "<a href=\"$newsLink\"><span class=\"statnews\" title=\"اين مطلب $counter بار بازديد شده\">ادامه</span> <img border=\"0\" src=\"themes/MashhadTeam-lightblue/images/more.gif\" alt=\"اين مطلب $counter بار بازديد شده \" width=\"9\" height=\"7\"></a>";
}

$rating_code = rating_load($sid);
echo"


<table border='0' width='100%' cellspacing='0' cellpadding='0' bgcolor='#ffffff' >
<tr>
<td background='themes/FoxRed-BitM/images/post.jpg' height='35' style='border-right: 1px solid #dbdbdb;border-left: 1px solid #dbdbdb;'><table border='0' width='100%' cellspacing='0' cellpadding='4'>
<tr>
<td width='1'></td>
<td><table border='0' width='100%' cellspacing='0' cellpadding='0'>
<tr>
<td class='p_box'><span>


<a href=\"$newsLink\">
$title
</a>

</span></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td style='border-right: 1px solid #dbdbdb;border-left: 1px solid #dbdbdb;'><table width=173 height=18 border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 background=themes/FoxRed-BitM/images/post1.jpg style='margin-right:5px'>
<tr>
<td align=center class='p_box2'> موضوع: $topicname_link </td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td style='border-right: 1px solid #dbdbdb;border-left: 1px solid #dbdbdb;'><table border='0' width='100%'>
<tr>
<td style='padding:11px;' class=post>


$hometext</td>
</tr></table></td>
</tr>
<tr>
<td style='border-right: 1px solid #dbdbdb;border-left: 1px solid #dbdbdb;' align=center>

<table width=568 border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align=center>
<tr>
<td width=429 style='background:url(themes/FoxRed-BitM/images/bg_post_p.jpg) no-repeat'>


<table width=410 border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align=center>
<tr>
<td align=right class=post-txt width=131>
$rating_code
</td>
<td align=right class=post-txt width=131>

<img src=themes/FoxRed-BitM/images/nevis.gif> نويسنده: $aid

</td>
<td align=right class=post-txt width=131>

<img src=themes/FoxRed-BitM/images/visit.gif> بازديد: $counter

</td>
<td align=right class=post-txt width=111>

<img src=themes/FoxRed-BitM/images/comment.gif> امتياز: $score

</td>
</tr>
</table>

</td>

<td width=4> </td>

<td width=44>

<a href=\"$newsLink\">
<img class=more src=themes/FoxRed-BitM/images/more.jpg width=135 >

</a>

</td>
</tr>
</table><br>


</td>
</tr>
</table>


\n";
}

function themearticle($aid, $informant, $datetime, $title, $bodytext, $hometext, $topic, $topicname, $topicimage, $topictext, $printpage, $topicname_link){
global $admin, $sid, $tipath;
$ThemeSel = get_theme();
if(file_exists("themes/$ThemeSel/images/topics/$topicimage")){
$t_image = "themes/$ThemeSel/images/topics/$topicimage";
}else{
$t_image = "$tipath$topicimage";
}
$posted = ""._POSTEDON." $datetime "._BY." ";
$posted .= get_author($aid);
$posted .= "  <a href=\"$printpage\" target=\"_blank\"><img border=\"0\" src=\"images/print.gif\" width=\"16\" height=\"16\" alt=\"چاپ مطلب\"></a>";
if($notes != ""){
$notes = "<br><br><b>"._NOTE."</b> $notes\n";
}else{
$notes = "";
}
if("$aid" == "$informant"){
$content = "$thetext$notes\n";
}else{
if($informant != "") {
$content = "<a href=\"modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=$informant\">$informant</a> ";
}else{
$content = "$anonymous ";
}
$content .= ""._WRITES." \"$thetext\"$notes\n";
}
$rating_code = rating_load($sid);
echo"<table border='0' width='100%' cellspacing='0' cellpadding='0' bgcolor='#ffffff' >
<tr>
<td background='themes/FoxRed-BitM/images/post.jpg' height='35' style='border-right: 1px solid #dbdbdb;border-left: 1px solid #dbdbdb;'><table border='0' width='100%' cellspacing='0' cellpadding='4'>
<tr>
<td width='1'></td>
<td><table border='0' width='100%' cellspacing='0' cellpadding='0'>
<tr>
<td class='p_box'><span>


<a href=\"index.php\">
$title
</a>

</span></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td style='border-right: 1px solid #dbdbdb;border-left: 1px solid #dbdbdb;'><table width=173 height=18 border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 background=themes/FoxRed-BitM/images/post1.jpg style='margin-right:5px'>
<tr>
<td align=center class='p_box2'> موضوع: $topicname_link </td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td style='border-right: 1px solid #dbdbdb;border-left: 1px solid #dbdbdb;'><table border='0' width='100%'>
<tr>
<td style='padding:11px;' class=post>


$bodytext</td>
</tr>

</table></td>
</tr>
<tr>
<td style='border-right: 1px solid #dbdbdb;border-left: 1px solid #dbdbdb;' align=center>

<table width=568 border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align=center>
<tr>
<td width=429 style='background:url(themes/FoxRed-BitM/images/bg_post_p.jpg) no-repeat'>


<table width=410 border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align=center>
<tr>
<td align=right class=post-txt width=131>
$rating_code
</td>
<td align=right class=post-txt width=131>

<img src=themes/FoxRed-BitM/images/nevis.gif> نويسنده: $aid

</td>
<td align=right class=post-txt width=231>

<img src=themes/FoxRed-BitM/images/visit.gif> تاريخ: $datetime

</td>


</tr>
</table>

</td>

<td width=4> </td>

<td width=44>

<a href=\"$newsLink\">
<img class=more src=themes/FoxRed-BitM/images/more.jpg width=135 >

</a>

</td>
</tr>
</table><br>


</td>
</tr>
</table>


<br>
<div class='Table'>
<div class='Contents'>
<center>
<table border='0' cellpadding='0' width='385' align=center><tr><td>
<div class='sharelink'>
<a href='http://www.facebook.com/share.php?u=http://SiteShoma.com/modules.php?name=News&file=article&sid=$sid' target='_blank'><div class='face'></div></a>
<a href='http://balatarin.com/links/submit?phase=2&url=http://SiteShoma.com/modules.php?name=News&file=article&sid=$sid' target='_blank'><div class='bala'></div></a>
<a href='http://friendfeed.com/?url=http://SiteShoma.com/modules.php?name=News&file=article&sid=$sid'&title='Whatever this link is about' target='_blank'><div class='ff'></div></a>
<a href='http://twitter.com/home?status=http://SiteShoma.com/modules.php?name=News&file=article&sid=$sid' target='_blank'><div class='dg'></div></a>
<a href='http://www.cloob.com/share/link/add?url=http://SiteShoma.com/modules.php?name=News&file=article&sid=$sid' target='_blank'><div class='tu'></div></a>
<a href='http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&bkmk=http://SiteShoma.com/modules.php?name=News&file=article&sid=$sid' target='_blank'><div class='ad'></div></a>
<a href='http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&bkmk=http://SiteShoma.com/modules.php?name=News&file=article&sid=$sid' target='_blank'><div class='da'></div></a>
</div></td></tr></table></center>
</div>
</div>


";
}

function themesidebox($title, $content, $themeview=1){
if($themeview == 0)
{
$CBSB_Class = "CBSBPlus";
$Display_Content = " display:none;";
}else
{
$CBSB_Class = "CBSBMin";
$Display_Content = "";
}
echo"<table border=\"0\" width=\"182\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" bgcolor=\"#ffffff\" >
<tr>
<td background=\"themes/FoxRed-BitM/images/blk_sd.jpg\" height=\"49\">
<table border=\"0\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"4\">
<tr>
<td width=\"35\">
</td>
<td>
<table border=\"0\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">
<tr>
<td class=\"TableTitle\"><span class=\"TableTitle\"><br>$title</span></td>
<td width=\"10\"><img class=\"CBSB $CBSB_Class\" border=\"0\" onclick=\"BlockStatChange(this,'$title')\" src=\"themes/FoxRed-BitM/images/7px.gif\" width=\"9\" height=\"9\"></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td id=\"$title\" style=\"border-bottom: 1px solid #dbdbdb;border-right: 1px solid #dbdbdb;border-left: 1px solid #dbdbdb;$Display_Content\">
<table border=\"0\" width=\"100%\">
<tr>
<td>$content</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<br>\n";
}

function themecenterbox($title, $content, $themeview=1){
if($themeview == 0)
{
$CBSB_Class = "CBSBPlus";
$Display_Content = " display:none;";
}else
{
$CBSB_Class = "CBSBMin";
$Display_Content = "";
}
echo"<table border=\"0\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" bgcolor=\"#ffffff\" >
<tr>
<td background=\"themes/FoxRed-BitM/images/c_box.jpg\" height=\"35\" style=\"border-right: 1px solid #dbdbdb;border-left: 1px solid #dbdbdb;\">
<table border=\"0\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"4\">
<tr>
<td width=\"15\">

</td>
<td>
<table border=\"0\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">
<tr>
<td align=center class=\"C_box\"><span>$title</span></td>
<td width=\"10\"><img class=\"CBSB $CBSB_Class\" border=\"0\" onclick=\"BlockStatChange(this,'$title')\" src=\"themes/FoxRed-BitM/images/7px.gif\" width=\"9\" height=\"9\"></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td id=\"$title\" style=\"border-right: 1px solid #dbdbdb;border-left: 1px solid #dbdbdb;$Display_Content\">
<table border=\"0\" width=\"100%\">
<tr>
<td>$content</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
\n";
}
?>

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مشکلش اینه که تصویر مطلب با توضیحاتش رو نشون نمیده.

برچسب های مطلب رو هم روی هم هم دیگه نشون میده

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام.منظورتون روی کدوم سایته؟الان روی سایتم همین قالب نصبه

آأرس : wwwmusicnavaz1.ir

حالا اون زیاد مهم نیست

الان مشکل برچسب هایی هست که تو ادامه مطلب هستش

هم بد قرار گرفتن.هم هیچی لینکی روشون نیست.اینجوری برچسب هیچ تاثیری داره؟

محتوای مخفی

    برای مشاهده لینک ها می بایست در وب سایت عضو باشید!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

من که مشکلی در ادامه مطلب شما نمی بینم!

برچسب ها همگی سر جای خودشون اند و درست لینک خوردن!

تنها مشکلی که ادامه مطلب شما داره اینه که به یه کد تو فایل css احتیاج داره! اونم ماله بک گراند ه که سفیدش کنه!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بزرگترین مشکلی که سایت شما داره اینه که بر پایه جدول (table) نوشته شده

پیشنهاد می کنم اگه توانایش رو دارین خودتون جدول ها رو به div تبدیل کنید و یا بدین یکی این کار رو براتون بکنه!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اون مشکلم که خیلی وقته حل شد

فقط الان جوابی که شما دادین واسم سوال شده؟

این تبدیل چه فایده ای داره؟

هزینش چنده؟

شما انجام میدین؟یا کسی سراغ دارین؟

ممنون

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
اون مشکلم که خیلی وقته حل شد

فقط الان جوابی که شما دادین واسم سوال شده؟

این تبدیل چه فایده ای داره؟

هزینش چنده؟

شما انجام میدین؟یا کسی سراغ دارین؟

ممنون

فایده های زیادی داره حالت کد نویسی که قالب شما داره قدیمی شده و هیچ سایتی از اون استفاده نمی کنه!

بقیه پ.خ شد!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×