ارورهای متعدد در ووکامرس فارسی

aramkhab

تازه وارد
13/11/21
2
0
1
36
من از ووکامرس رایگان استفاده می کنم و پیغامهای متعددی از سوی ووکامرس برایم ارسال می شود.
یکی از پیغامها به این صورت است:
بلوک «woocommerce_products» با خطاهایی تحت تاثیر قرار گرفته و ممکن است عملکرد درستی نداشته باشد. برای جزئیات بیشتر، این مشکل را با کمک ابزارهای توسعه‌دهنده بررسی کنید.
Warning: Invalid argument supplied for foreach()
wp-content/plugins/woocommerce/includes/admin/class-wc-admin-dashboard.php:543
WC_Admin_Dashboard->sales_sparkline()
wp-content/plugins/woocommerce/includes/admin/class-wc-admin-dashboard.php:150
WC_Admin_Dashboard->status_widget()
wp-admin/includes/template.php:1395
do_meta_boxes()
wp-admin/includes/dashboard.php:271
wp_dashboard()
wp-admin/index.php:181
Plugin: woocommerce
 

phomix

تازه وارد
11/1/11
15
0
1
32
برای من هم دقیقا همین خطاهارو تو صفحه داشبورد میده :

You must be registered for see images attach