اس ام اس جزئیات سفارش در ووکامرس

makbari6143

تازه وارد
افزونه ارسال پیامک ووکامرس
سلام وقت بخیر یکسری شورتکد تعریف شده که با گذاشتن آنها در متن اس ام اس در افزونه پیامک ووکامرس میتونیم ازشون اسفتاده کنیم

در ایمیل های ووکامرس قسمت الگو ها یک تیکه کد php هست که اطلاعات order detail رو برای کاربرارسال میکنه حالا من میخوام یکی شورتکد داشته باشه ازش که بتونیم این order detail رو داخل متن اس ام اس ارسال کنیم

نمونه کد که داخل ایمیل هست
میخاستم ببینم میتونید راهنمایی کنید


/**
* Hook for the woocommerce_email_order_details.
*
* @hooked WC_Emails::eek:rder_details() Shows the order details table.
* @hooked WC_Structured_Data::generate_order_data() Generates structured data.
* @hooked WC_Structured_Data::eek:utput_structured_data() Outputs structured data.
* @since 2.5.0
*/
do_action( 'woocommerce_email_order_details', $order, $sent_to_admin, $plain_text, $email );

/**
* Hook for the woocommerce_email_order_meta.
*
* @hooked WC_Emails::eek:rder_meta() Shows order meta data.
*/
do_action( 'woocommerce_email_order_meta', $order, $sent_to_admin, $plain_text, $email );

/**
* Hook for woocommerce_email_customer_details.
*
* @hooked WC_Emails::customer_details() Shows customer details
* @hooked WC_Emails::email_address() Shows email address
*/
do_action( 'woocommerce_email_customer_details', $order, $sent_to_admin, $plain_text, $email );

/**
* Show user-defined additional content - this is set in each email's settings.
*/
if ( $additional_content ) {
echo wp_kses_post( wpautop( wptexturize( $additional_content ) ) );
}

/**
* Executes the email footer.
*
* @hooked WC_Emails::email_footer() Output the email footer
*/
do_action( 'woocommerce_email_footer', $email );
 
بالا