اضافه کردن واحد

Deepevil

تازه وارد
2/12/11
41
0
6
سلام

((گشتم موضوعی پیدا نکردم مرتبط با موضوعم ))

می خوام برای سایتم علاوه بر واحد وزن و اندازه واحدی اضافه کنم مثل تعداد کپسول میشه ؟!!؟!؟!؟!؟! چجوری ؟!!؟!؟!؟