بهترین امکانات پروژه یاران منطقه چیتگر

maede5237

تازه وارد
پروژه یاران درای امکانات مختلفی است اما مهم ترین آن داشتن پارکینگ اختصاصی و انباری برای هر واحد است.

f75f059e03154e31aface8ffe33d2c16.jpg.webp
 
بالا