تبدیل کد زیر به شورت کد وردپرس

دارکوب کالا

تازه وارد
4/4/17
97
0
6
سلام، دوستان میتونید کمک کنید چه جوری کد زیر رو به شورت کد تبدیل کنم؟

<div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-2 col-xs-2 vertical_megamenu vertical_megamenu-header pull-left">
<div class="mega-left-title"><strong><?php esc_html_e('All Departments','revo')?></strong></div>
<div class="vc_wp_custommenu wpb_content_element">
<div class="wrapper_vertical_menu vertical_megamenu">
<?php wp_nav_menu(array('theme_location' => 'vertical_menu', 'menu_class' => 'nav vertical-megamenu')); ?>
</div>
</div>
</div>


تشکر

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

MahdiY

راهبر انجمن
25/1/13
2,109
33
48
اینترنت!
سلام

منتقل شد به انجمن پرسش و پاسخ ...

کد بصورت زیر می باشد.

function custom_shortcode( $atts ) {
ob_start();
?>
<div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-2 col-xs-2 vertical_megamenu vertical_megamenu-header pull-left">
<div class="mega-left-title"><strong><?php esc_html_e( 'All Departments', 'revo' ) ?></strong></div>
<div class="vc_wp_custommenu wpb_content_element">
<div class="wrapper_vertical_menu vertical_megamenu">
<?php wp_nav_menu( array(
'theme_location' => 'vertical_menu',
'menu_class' => 'nav vertical-megamenu'
) ); ?>
</div>
</div>
</div>
<?php
return ob_get_clean();
}

add_shortcode( 'departments', 'custom_shortcode' );


با این کد یه شورتکد بصورت [departments] ساخته می شود.