تغییرات در گالری ووکامرس

teamnet

تازه وارد
دوستان عزیزم سلام 

من برای گالری محصولات ووکامرس از این کد استفاده میکنم ...

<?php $id = get_post_thumbnail_id(get_the_ID()); // gets the post thumbnail ID ?> <?php echo do_shortcode ("[gallery exclude={$id} link='file']") ; // insert the gallery without the thumbnail?>کار نمایش رو درست انجام می ده ولی یه مشکلی دارم وقتی روی عکس کلیک می کنی عکس رو در همون صفحه نمایش میده ... 

کد اصلی تصاویر گالری ووکامرس این هست ... 

<?php if ( has_post_thumbnail() ) { $image_title = esc_attr( get_the_title( get_post_thumbnail_id() ) ); $image_caption = get_post( get_post_thumbnail_id() )->post_excerpt; $image_link = wp_get_attachment_url( get_post_thumbnail_id() ); $image = get_the_post_thumbnail( $post->ID, apply_filters( 'single_product_large_thumbnail_size', 'shop_single' ), array( 'title' => $image_title, 'alt' => $image_title ) ); $attachment_count = count( $product->get_gallery_attachment_ids() ); if ( $attachment_count > 0 ) { $gallery = '[product-gallery]'; } else { $gallery = ''; } echo apply_filters( 'woocommerce_single_product_image_html', sprintf( '<a href="%s" itemprop="image" class="woocommerce-main-image zoom" title="%s" data-rel="prettyPhoto' . $gallery . '">%s</a>', $image_link, $image_caption, $image ), $post->ID ); } else { echo apply_filters( 'woocommerce_single_product_image_html', sprintf( '<img src="%s" alt="%s" />', wc_placeholder_img_src(), __( 'Placeholder', 'woocommerce' ) ), $post->ID ); } ?>این کد گالری رو نشون می ده ولی بدیش اینه که سایز تصویر به دلخواه من نیست ... ولی لایت باکس داره ..

سئوال من اینکه چطور می تونم قابلیت لایت باکس رو به کد خودم اضافه کنم ... یعنی از کد ووکامرس بگیرم به کد اولی خود اضاف کنم تا تصاویر گالری خودم لایت باکس بشه

متشکرم

 

teamnet

تازه وارد
قالب خودم هست و خودم ست کردم فقط تو این بخش گالری مشکل دارم که به صورت لایت باکس بشه ست کرد عالی میشه 

 

MahdiY

راهبر انجمن
سلام

لطفا آدرس سایتتون را قرار بدید

 

teamnet

تازه وارد
دوستان بالاخره این مورد رو خودم حل کردم با کد زیر فقط مشکل اینجاست که نمی تونم استایل بدم و اینکه در مرورگر کروم عکس در حالت لایت باکس پایین صفحه باز میشه 

کد:
 <?php

global $post, $product, $woocommerce;

$attachment_ids = $product->get_gallery_attachment_ids();

if ( $attachment_ids ) {
	$loop 		= 0;
	$columns 	= apply_filters( 'woocommerce_product_thumbnails_columns', 3 );
	?>
	<div class="thumbnails <?php echo 'columns-' . $columns; ?>"><?php

		foreach ( $attachment_ids as $attachment_id ) {

			$classes = array( 'zoom' );

			if ( $loop === 0 || $loop % $columns === 0 )
				$classes[] = 'first';

			if ( ( $loop + 1 ) % $columns === 0 )
				$classes[] = 'last';

			$image_link = wp_get_attachment_url( $attachment_id );

			if ( ! $image_link )
				continue;

			$image_title 	= esc_attr( get_the_title( $attachment_id ) );
			$image_caption 	= esc_attr( get_post_field( 'post_excerpt', $attachment_id ) );

			$image       = wp_get_attachment_image( $attachment_id, apply_filters( 'single_product_small_thumbnail_size', 'shop_thumbnail' ), 0, $attr = array(
				'title'	=> $image_title,
				'alt'	=> $image_title
				) );

			$image_class = esc_attr( implode( ' ', $classes ) );

			echo apply_filters( 'woocommerce_single_product_image_thumbnail_html', sprintf( '<a href="%s" class="%s" title="%s" data-rel="prettyPhoto[product-gallery]">%s</a>', $image_link, $image_class, $image_caption, $image ), $attachment_id, $post->ID, $image_class );

			$loop++;
		}

	?></div>
	<?php
}
?>
 
بالا