تفاوت میان html5 و html4

هاست

تازه وارد
9/2/13
8
0
1
روش جدید خواندن کدها که کارکرد آن را بهتر می نماید

تگ های جدید section, video, progress, nav, meter, time, aside, canvas

ورودی attributes های جدید به مانند dates and times, email, url

attributes جدید به مانند ping, charset, async

attributes های عمومی در صفحه برای تمامی تگ ها - id, tabindex, repeat

پشتیبانی نکردن از بعضی تگ های مشکل دار به مانند center, font, strike

 

testsite

تازه وارد
11/9/13
4
0
1
اینکه برخی از سایت ها از تکنولوژی html5 استفاده میکنن دقیقا یعنی چی ؟ مگه نسخه 5 هم مثله نسخه های قبلی زبان نشانه گذاری نیست ؟ یکی کامل برام توضیح بده ممنون میشم 77