درخواست کد جهت ریدایرکت مطالب 404

Tiny

کاربر عضو
با سلام

می خواهم صفحات تگ سایت ، که مطالب آنها از سایت حذف شده است به صفحه اصلی ریدایرکت شوند.

صفحه 404 ، فقط مطالب حذف شده را به صفحه اصلی ریدایرکت می کند و صفحات تگ را خیر.

کدی که در tag.php قرار دارد به این صورت است.لطفا راهنمایی کنید.

 
بالا