درخواست کد PHP: انتقال به صفحه دیگر هنگام رفرش

mr_ranjbar

تازه وارد
1/3/16
12
0
1
سلام

من قبلا اسکریپت آپلودسنتر ساخته بودم، روی سیستمم پاک شده است الان میخوام مثل اون اسکریپت آپلودسنتر بسازم

اما مشکلی داشتم که وقتی یک عکس رو آپلود میکردی و میرفت تو صفحه upload.php، و وقتی هم رفرش میکردی عکس رو دوباره آپلود میکرد

من میخوام وقتی که رفرش کنی دوباره آپلود نشه و به صفحه ایندکس انتقال کنه!

لطفا کد PHP بدهید

!؟؟؟!!؟؟!!؟؟!؟!؟!؟؟!؟!؟!؟؟!؟!؟!!؟؟!؟!؟!؟!؟؟!؟!؟!؟؟!

 
سلام

من قبلا اسکریپت آپلودسنتر ساخته بودم، روی سیستمم پاک شده است الان میخوام مثل اون اسکریپت آپلودسنتر بسازم

اما مشکلی داشتم که وقتی یک عکس رو آپلود میکردی و میرفت تو صفحه upload.php، و وقتی هم رفرش میکردی عکس رو دوباره آپلود میکرد

من میخوام وقتی که رفرش کنی دوباره آپلود نشه و به صفحه ایندکس انتقال کنه!

لطفا کد PHP بدهید

!؟؟؟!!؟؟!!؟؟!؟!؟!؟؟!؟!؟!؟؟!؟!؟!!؟؟!؟!؟!؟!؟؟!؟!؟!؟؟!
کد انتقال :

<?php

header("Refresh: 10;url=http://ghalerodkhan.com/");

?>


 و یا تعیین مدت زمان برای رفرش خودکار صفحه (refresh)

<meta http-equiv="refresh" content="200" />


یه سر به اینجا هم بزنید بد نیست

کد:
http://webgoo.ir/75/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DA%AF-refresh-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A8-html
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

mr_ranjbar

تازه وارد
1/3/16
12
0
1
کد انتقال :

<?php

header("Refresh: 10;url=http://ghalerodkhan.com/");

?>


 و یا تعیین مدت زمان برای رفرش خودکار صفحه (refresh)

<meta http-equiv="refresh" content="200" />


یه سر به اینجا هم بزنید بد نیست

http://webgoo.ir/75/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DA%AF-refresh-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A8-html
سلام ممنون

ولی منظور من این نیست!
من میخوام وقتی که کاربر در صفحه آپلود شده عکس هنگامی که رفرش کرد ان را به صفحه اول انتقال کنه

ن بعد از وقت منتخب!