سایت استورینا از چه قالبی استفاده می کنه؟

seyedata

تازه وارد
2/5/09
21
5
3
40
تکاب
سلام دوستان
کسی میدونه سایت از چه قالبی استفاده می کنه؟
فکر نمی کنم طراحی اختصاصی باشه.