مرجع کد ها و هک های وردپرس

 • شروع کننده موضوع erfan
 • تاریخ شروع

erfan

طراح وب
26/10/12
674
0
16
Wordpress Codex

خوب دوستان لازم دونستیم تاپیکی که مرجع کد ها و هک های وردپرس رو در خودش جا بده رو ایجاد کنیم که بانکی بشه برای دوستان وردپرسی

دوستانی که میخوان اینجا کدهاشون رو بذارن لطفاً توضیح کامل در رابطه با اون بدن!

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

erfan

طراح وب
26/10/12
674
0
16
تغییر ایمیل پیشفرض وردپرس


بی شک ورپرس یکی از بزرگترین سیستم های مدیرت محتواست ولی امکان تغییر ایمیل پیشفرض را به صورت مستقیم به ما نمی دهد

ایمیل پیشفرض ورپرس wordpress@yourdomain.com

جهت تغییر آن کد زیر را در function.php قالب خود قرار دهید:


کد:
[SIZE=10px][FONT=tahoma][/SIZE][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/FONT][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][FONT=&amp][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][FONT=tahoma][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][SIZE=2][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#000000][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma] [/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#0000BB][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]<?php[/FONT][/SIZE]
[SIZE=10px][FONT=tahoma]add_filter[/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#007700][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]([/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#DD0000][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]'wp_mail_from'[/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#007700][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma], [/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#DD0000][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]'new_mail_from'[/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#007700][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]);[/FONT][/SIZE]
[SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#0000BB][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]add_filter[/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#007700][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]([/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#DD0000][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]'wp_mail_from_name'[/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#007700][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma], [/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#DD0000][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]'new_mail_from_name'[/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#007700][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]);[/FONT][/SIZE]
[SIZE=10px][FONT=tahoma]function [/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#0000BB][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]new_mail_from[/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#007700][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]([/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#0000BB][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]$old[/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#007700][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]) {[/FONT][/SIZE]
[SIZE=10px][FONT=tahoma] return [/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#DD0000][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]'admin@yourdomain.com'[/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#007700][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma];[/FONT][/SIZE]
[SIZE=10px][FONT=tahoma]}[/FONT][/SIZE]
[SIZE=10px][FONT=tahoma]function [/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#0000BB][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]new_mail_from_name[/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#007700][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]([/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#0000BB][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]$old[/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#007700][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]) {[/FONT][/SIZE]
[SIZE=10px][FONT=tahoma] return [/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#DD0000][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]'Your Blog Name'[/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#007700][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma];[/FONT][/SIZE]
[SIZE=10px][FONT=tahoma]}[/FONT][/SIZE]
[SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#0000BB][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]?>[/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma] [/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma] [/FONT][/SIZE]

[SIZE=10px][FONT=tahoma][/SIZE][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/FONT][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/FONT][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][FONT=tahoma][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][SIZE=2][/FONT][/SIZE]
توجه داشته باشد که ایمیل شماست وYour Blog Name نام وبلاگ شماست می توانید طبق نیاز خود آن را ویرایش کنید .

:)

 

erfan

طراح وب
26/10/12
674
0
16
[h=2]حذف قسمت ویرایشگر در مدیریت وردپرس

[/h]گاهی برای اینکه به صورت اتفاقی یا به هر صورتی برای اینکه برای قالب ورپرس مشکلی پیش نیاید و کد های آن اسیب نبیند لازم است که قسمت ویرایشگر وردپرس را برای قالب مورد نظر حذف کنیم برای این کار کد زیر را در functions.php قالب خود اضافه کنید:


کد:
[SIZE=10px][FONT=tahoma][/SIZE][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/FONT][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][FONT=&amp][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][FONT=tahoma][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][SIZE=2][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#000000][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma] [/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#0000BB][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]<?php [/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#007700][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]function [/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#0000BB][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]remove_editor_menu[/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#007700][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]() {[/FONT][/SIZE]
[SIZE=10px][FONT=tahoma] [/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#0000BB][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]remove_action[/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#007700][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]([/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#DD0000][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]'admin_menu'[/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#007700][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma], [/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#DD0000][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]'_add_themes_utility_last'[/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#007700][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma], [/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#0000BB][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]101[/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#007700][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]);[/FONT][/SIZE]
[SIZE=10px][FONT=tahoma]}[/FONT][/SIZE]
[SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#0000BB][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]add_action[/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#007700][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]([/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#DD0000][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]'_admin_menu'[/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#007700][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma], [/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#DD0000][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]'remove_editor_menu'[/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#007700][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma], [/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#0000BB][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]1[/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][COLOR=#007700][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma]);[/FONT][/SIZE]
[SIZE=10px][FONT=tahoma]<?[/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma] [/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma] [/FONT][/SIZE]

[SIZE=10px][FONT=tahoma][/SIZE][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/FONT][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][/FONT][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][FONT=&amp][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][FONT=tahoma][/FONT][/SIZE][SIZE=10px][FONT=tahoma][SIZE=2][/FONT][/SIZE]
 

erfan

طراح وب
26/10/12
674
0
16
کد های مربوط به تصویر شاخص


شاید مهم ترین بخش در پست های وردپرس تصویر شاخص باشه که حتماً همه ما با اون اشنایی داریم...ولی حالا سوال اینجاست که چطوری این قابلیت رو به پوسته وردپرس اضافه کنیم.

ابتدا شما به وردپرس می فهمونید که قالب ما از تصویر شاخص پشتیبانی میکنه!

پی به این منظور کد زیر رو در functions.php خود قرار بدید:


کد:
[B][/B][/B][B]<?php[/B]
[B]add_theme_support( 'post-thumbnails' );[/B]
[B]if (function_exists('add_image_size')):[/B]
[B]  add_image_size('film_thumbs',300,150);[/B]
[B]  endif;[/B]
[B]?>[/B][B][B][/B]
در بالا سایز تصویرشاخص 300*150 در نظر گرفته شده می تونید طبق نیازتون اون رو تغییر بدید.

حالا جایی از پست که می خواهید تصویر شاخص نشون داده بشه کد زیر رو قرار بدید.:


کد:
[B][/B][/B][B]<?php[/B]
[B]if(has_post_thumbnail()):[/B]
[B]the_post_thumbnail('film_thumbs');[/B]
[B]endif;[/B]
[B]?>[/B][B][B][/B]
 

erfan

طراح وب
26/10/12
674
0
16
اضافه کردن ابزارک به پوسته وردپرسی


برای اضافه کردن ابزارک ابتدا باید مثل تصویر شاخص به وردپرس بفهمونیم که قالب از ابزارک پشتیبانی میکنه پس به این منظور کد زیر رو در functions.php اون قرار میدیم:


کد:
<?php
  if ( function_exists('register_sidebar') ) {
register_sidebar(array(
'name' => 'ابزارک ها',
'id' => 'sidebar',
'description' => 'مدیرت ابزارک ها.',
'before_widget' => '<div class="widget">',
'after_widget' => '</div>', 
'before_title' => '<h3 class="widget-title">',
'after_title' => '</h3>'
));
}
?>
در قسمت name نام ابزارک را تایین می کنیم.

در قسمت id باید id ابزارک را تایین کرد.

در قسمت description توضیحی در رابطه با ابزارک می دهیم.

و در سایر قسمت ها هم کد های مربوط به عنوان و div ابزارک تایین شده.

حالا برای نمایش ابزارک کد زیر رو در جایی که می خواهید ابزار نمایش داده بشه بزارید:


کد:
<?php
if (!function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('sidebar')):
endif; 
?>
توجه داشته باشید که sidebar ای دی هست که در کد functions.php تایین کردیم!

 

erfan

طراح وب
26/10/12
674
0
16
اضافه کردن منو برای وردپرس نگارش 3


جهت اضافه کردن منو وردپرس کد زیر رو درfunctions.php قالب قرار بدید:


کد:
<?php
/* CUSTOM MENUS */  

register_nav_menus( array(
    'primary' => __( 'Primary Navigation', '' ),
  ) );

function fallbackmenu(){ ?>
      <div id="submenu">
        <ul><li> به مديريت وردپرس > فهرست ها برويد و منوي خود را بسازيد. شما بايد وردپرس 3 به بالا داشته باشيد.</li></ul>
      </div>
<?php }
با قرار دادن کد بالا در functions.php به وردپرس فهموندیم که پوسته ی ما از ابزارک پشتیبانی میکنه.

در کد بالا می بینید که متنی مبنی بر راهنمایی کاربر نوشته این متن زمانی که کاربر منو رو تنظیم نکرده نمایش داده میشه.

حالا برای نمایش منو در وسته خودتون می تونید کد زیر رو در هر جایی از قالب که دوست دارید قرار بدید:


کد:
<?php wp_nav_menu( array( 'container_id' => 'submenu', 'theme_location' => 'primary','menu_class'=>'sfmenu','fallback_cb'=> 'fallbackmenu' ) ); ?>
 

amirrobin76

تازه وارد
26/3/14
6
0
1
22
اگه میشه لطفا کد هایی از وردپرس که توی طراحی قالب استفاده میشه رو قرار بدین

 

IAMIR

کاربر عضو
23/12/12
1,443
2
36
اگه میشه لطفا کد هایی از وردپرس که توی طراحی قالب استفاده میشه رو قرار بدین
داری کلک میزنی . حواست باشه ... نام کاربریت مسدود نشه .

 

Black_Sky

کاربر عضو
26/11/12
390
0
16
29
[h=1]نمایش اولین تصویر هر مطلب[/h]همونطور که می دونید تصویر شاخص یکی از امکانات کلیدی وردپرس هستش اما گاهی دردسر ساز میشه. هنگامی که کاربران از پوسته ای به پوسته شما نقل مکان می کنند تفاوت هایی که در تنظیماتی که برای تصاویر شاخص قالبتون تعریف کردید با قالب پیشین می تونه مشکل ساز بشه و تمام زحمات کاربر رو از بین ببره.

با استفاده از این هک شما قادر خواهید بود که اولین تصویر موجود در مطلب رو شناسایی و ازش به عنوان تصویر شاخص مطالب در قالب خودتون استفاده کنید.

ابتدا کد زیر رو درون فایل functions.php قالب قرار بدید:
کد:
function catch_that_image(){
global $post, $posts;
$first_img ='';
ob_start();
ob_end_clean();
$output = preg_match_all('/<img.+src=[\'"]([^\'"]+)[\'"].*>/i', $post->post_content, $matches);
$first_img = $matches [1][0];

if(empty($first_img)){//Defines a default image
$first_img ="/images/default.jpg";
}
return $first_img;
}
و سپس درون قالب خودتون با استفاده از دستور
کد:
<?php echo catch_that_image()?>

استفاده در قالب
کد:
<img class="thumbnail" src="<?php echo catch_that_image()?>" alt="بدون عکس" />
نکته: مقدار بازگشتی این دستور آدرس تصویر هستش. پس قائدتا باید اونو درون یک تگ img قرار بدید.

 

mihancyber@gmail.com

تازه وارد
6/5/16
18
0
1
واسه قسمت title وردپرس میتونید از کد زیر که به نظرم کامل هست استفاده کنید : 

کد:
<title><?php if (is_home () ) { bloginfo('name'); } elseif ( is_category() ) { single_cat_title(); echo ' - ' ; bloginfo('name'); }
 elseif (is_single() ) { single_post_title(); }
 elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); }
 else { wp_title('',true); } ?></title>
 

mihancyber@gmail.com

تازه وارد
6/5/16
18
0
1
واسه اینکه بتونید یک برگه با قالب جدید ایجاد نمایید باید از دستور زیر در اول برگه استفاده نمایید :

<?php
/*
Template Name: تماس با ما
*/
?>


یعنی ابتدا مثلا از فایل page.php یک کپی بگیرید و برید اولش کد بالا رو قرار بدید و حالا هر قسمتی رو خواستید تغییر بدید و حالا حالت برگه رو از داخل ویرایش برگه روی قالب دلخواه بگذارید اینطوری می تونید قالب های متفاوتی ایجاد نمایید و داشته باشید .

 

mihancyber@gmail.com

تازه وارد
6/5/16
18
0
1
نمایش RSS به همراه تصاویر و شخصی سازی آن :

کد:
<?php
include_once(ABSPATH.WPINC.’/rss.php’); // path to include script
$feed = fetch_rss(‘http://www.persianscript.ir/feed/’); // specify feed url
$items = array_slice($feed->items, 0, 5); // specify first and last item
?>
<?php if (!empty($items)) : ?>
<?php foreach ($items as $item) : ?>
<h4><img id=”rkdperil” src=” <?php
$pubdate = substr($item['pubdate'], 0, 16);
$a=”http://indianmotosblog.com/wp-content/uploads/”;
$a.=substr($pubdate,12,4);
$a.=”/”;
$m=substr($pubdate,8,3);
if($m == “Jan”){$a.=”01″;}
elseif($m == “Feb”){$a.=”02″;}
elseif($m == “Mar”){$a.=”03″;}
elseif($m == “Apr”){$a.=”04″;}
elseif($m == “May”){$a.=”05″;}
elseif($m == “Jun”){$a.=”06″;}
elseif($m == “Jul”){$a.=”07″;}
elseif($m == “Aug”){$a.=”08″;}
elseif($m == “Sep”){$a.=”09″;}
elseif($m == “Oct”){$a.=”10″;}
elseif($m == “Nov”){$a.=”11″;}
else{$a.=”12″;}
$a.=”/”;
echo $a;
$str= $item['link'];
$len=strlen($str);
$test=substr($str,27,($len-1));
echo $test;
?>.jpg” width=”90″ height=”60″ alt=<?php echo $item['title']; ?> style=”border: none;align:left;”/><div style=”clear:both”></div><a href=”<?php echo $item['link']; ?>”><?php echo $item['title']; ?></a></h4>
<?php endforeach; ?>
<?php endif; ?>
 

mihancyber@gmail.com

تازه وارد
6/5/16
18
0
1
حذف ورژن وردپرس از سورس سایت :

function at_remove_wp_ver_css_js( $src ) {
if ( strpos( $src, 'ver=' ) )
$src = remove_query_arg( 'ver', $src );
return $src;
}
add_filter( 'style_loader_src', 'at_remove_wp_ver_css_js', 9999 );
add_filter( 'script_loader_src', 'at_remove_wp_ver_css_js', 9999 );


و این کد باید داخل فایل فانکشن قالبتون قرار بدید

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

mihancyber@gmail.com

تازه وارد
6/5/16
18
0
1
حذف کدها و جاوای wp-emoji در وردپرس که اگر نیازی نداشته باشید به خندانک ها می توانید آن را حذف نمایید تا سرعت سایت شما کمی بهبود یابد :

remove_action( 'wp_head', 'print_emoji_detection_script', 7 );
remove_action( 'wp_print_styles', 'print_emoji_styles' );


و این کد باید داخل فایل فانکشن قالبتون قرار بدید

 

.امیر

کاربر عضو
18/7/15
334
0
16
نمایش RSS به همراه تصاویر و شخصی سازی آن :

<?php
include_once(ABSPATH.WPINC.’/rss.php’); // path to include script
$feed = fetch_rss(‘http://www.persianscript.ir/feed/’); // specify feed url
$items = array_slice($feed->items, 0, 5); // specify first and last item
?>
<?php if (!empty($items)) : ?>
<?php foreach ($items as $item) : ?>
<h4><img id=”rkdperil” src=” <?php
$pubdate = substr($item['pubdate'], 0, 16);
$a=”http://indianmotosblog.com/wp-content/uploads/”;
$a.=substr($pubdate,12,4);
$a.=”/”;
$m=substr($pubdate,8,3);
if($m == “Jan”){$a.=”01″;}
elseif($m == “Feb”){$a.=”02″;}
elseif($m == “Mar”){$a.=”03″;}
elseif($m == “Apr”){$a.=”04″;}
elseif($m == “May”){$a.=”05″;}
elseif($m == “Jun”){$a.=”06″;}
elseif($m == “Jul”){$a.=”07″;}
elseif($m == “Aug”){$a.=”08″;}
elseif($m == “Sep”){$a.=”09″;}
elseif($m == “Oct”){$a.=”10″;}
elseif($m == “Nov”){$a.=”11″;}
else{$a.=”12″;}
$a.=”/”;
echo $a;
$str= $item['link'];
$len=strlen($str);
$test=substr($str,27,($len-1));
echo $test;
?>.jpg” width=”90″ height=”60″ alt=<?php echo $item['title']; ?> style=”border: none;align:left;”/><div style=”clear:both”></div><a href=”<?php echo $item['link']; ?>”><?php echo $item['title']; ?></a></h4>
<?php endforeach; ?>
<?php endif; ?>
سلام میشه راجب این کد توضیحات کامل بدید؟متشکرم