مزیت های خرید ملک در چیتگر

maede5237

تازه وارد
مزیت خرید ملک در چیتگر بسیار زیاد است. یکی از فواید پیش خرید پروژه یاران در این منطقه این است که در انتهای کار پروژه با توجه به مکان ملک از نظر نوع ساخت، محل و چشم‌اندازی که دارد حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد ارزش افزوده به خریدار، سرمایه گذار و مالک خواهد رسید.

ce4803eab97a47be94009a23a4177f9f.jpeg.webp
 
بالا