مشكل در نصب

seyed1386

تازه وارد
7/8/08
15
0
1
سلام

موقع نصب

Mod Rewrite:؟

GD:*

مي شه و ديگه پيش نمي ره

بايد چكار كنم؟