مشکل درگاه زرین پال با افزونه پیامک ووکامرس

forouzande

تازه وارد
23/8/14
7
0
1
با سلام
پس ار پرداخت با افزونه زرین پال پیامک ارسال نمی شود و خطای زیر نمایس داد می شود.
Server was unable to process request. ---> Transaction (Process ID 76) was deadlocked on lock resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction.