مشکل در استایل دهی به چک باکس ها در وردپرس

harbiline

Edris
دوستان من یه افزونه طراحی کردم مشکل اینه که
به این چک باکس ک استایل میدم همه چک باکس های وردپرس پیشخوان هم به استایل من چک باکس استایلش میخوره..
طبق عکس زیر:::
چک باکس اصلی برای افزونه خودم هستش
و استایل هاشو میدم
ما بقی قسمت ها هم ک مثل اولیه تبدیل میشن...
این هم کدهاش..
CSS:
@supports (-webkit-appearance: none) or (-moz-appearance: none) {
   input[type='checkbox'], input[type='radio'] {
     --active: #275efe;
     --active-inner: #fff;
     --focus: 2px rgba(39, 94, 254, .3);
     --border: #bbc1e1;
     --border-hover: #275efe;
     --background: #fff;
     --disabled: #f6f8ff;
     --disabled-inner: #e1e6f9;
     -webkit-appearance: none;
     -moz-appearance: none;
     height: 21px;
     outline: none;
     display: inline-block;
     vertical-align: top;
     position: relative;
     margin: 0;
     cursor: pointer;
     border: 1px solid var(--bc, var(--border));
     background: var(--b, var(--background));
     transition: background 0.3s, border-color 0.3s, box-shadow 0.2s;
  }
   input[type='checkbox']:after, input[type='radio']:after {
     content: '';
     display: block;
     left: 0;
     top: 0;
     position: absolute;
     transition: transform var(--d-t, 0.3s) var(--d-t-e, ease), opacity var(--d-o, 0.2s);
  }
   input[type='checkbox']:checked, input[type='radio']:checked {
     --b: var(--active);
     --bc: var(--active);
     --d-o: 0.3s;
     --d-t: 0.6s;
     --d-t-e: cubic-bezier(0.2, 0.85, 0.32, 1.2);
  }
   input[type='checkbox']:disabled, input[type='radio']:disabled {
     --b: var(--disabled);
     cursor: not-allowed;
     opacity: 0.9;
  }
   input[type='checkbox']:disabled:checked, input[type='radio']:disabled:checked {
     --b: var(--disabled-inner);
     --bc: var(--border);
  }
   input[type='checkbox']:disabled + label, input[type='radio']:disabled + label {
     cursor: not-allowed;
  }
   input[type='checkbox']:hover:not(:checked):not(:disabled), input[type='radio']:hover:not(:checked):not(:disabled) {
     --bc: var(--border-hover);
  }
   input[type='checkbox']:focus, input[type='radio']:focus {
     box-shadow: 0 0 0 var(--focus);
  }
   input[type='checkbox']:not(.switch), input[type='radio']:not(.switch) {
     width: 21px;
  }
   input[type='checkbox']:not(.switch):after, input[type='radio']:not(.switch):after {
     opacity: var(--o, 0);
  }
   input[type='checkbox']:not(.switch):checked, input[type='radio']:not(.switch):checked {
     --o: 1;
  }
   input[type='checkbox'] + label, input[type='radio'] + label {
     font-size: 14px;
     line-height: 21px;
     display: inline-block;
     vertical-align: top;
     cursor: pointer;
     margin-left: 4px;
  }
   input[type='checkbox']:not(.switch) {
     border-radius: 7px;
  }
   input[type='checkbox']:not(.switch):after {
     width: 5px;
     height: 9px;
     border: 2px solid var(--active-inner);
     border-top: 0;
     border-left: 0;
     left: 7px;
     top: 4px;
     transform: rotate(var(--r, 20deg));
  }
   input[type='checkbox']:not(.switch):checked {
     --r: 43deg;
  }
   input[type='checkbox'].switch {
     width: 38px;
     border-radius: 11px;
  }
   input[type='checkbox'].switch:after {
     left: 2px;
     top: 2px;
     border-radius: 50%;
     width: 15px;
     height: 15px;
     background: var(--ab, var(--border));
     transform: translateX(var(--x, 0));
  }
   input[type='checkbox'].switch:checked {
     --ab: var(--active-inner);
     --x: 17px;
  }
   input[type='checkbox'].switch:disabled:not(:checked):after {
     opacity: 0.6;
  }
   input[type='radio'] {
     border-radius: 50%;
  }
   input[type='radio']:after {
     width: 19px;
     height: 19px;
     border-radius: 50%;
     background: var(--active-inner);
     opacity: 0;
     transform: scale(var(--s, 0.7));
  }


PHP:
<input id="s2" class="switch" type="checkbox"type="checkbox" class="selectedOption" name="selectedOption[sorthwidget]" value=""
       <?php if(get_option('_so_wp_widget')=='yes') echo 'checked'; ?>> حذف تست محصول</label></td>

اینم فایل php
راهی داره ک این مشکل برطرف بشه؟
 

پیوست‌ها

 • Untitled55.png
  Untitled55.png
  7 کیلوبایت · بازدیدها: 3
بالا