مشکل در تسویه

afg

تازه وارد
22/3/17
3
0
1
درگاه آرین پال فعال است. زمان تسویه پیام "سفارش نادرست است و اجازه پرداخت ندارید" می دهد.لطفا راهنماییم نمایید.

 

afg

تازه وارد
22/3/17
3
0
1
متاسفانه آرین پال می گه مشکل از فروشگاه شماست.