منوی نرم افزار های پیشنهادی یا (دانلود آسان) به صورت html

حتما تا به حال با این منوها برخورد کردین

من این منو رو به صورت ساده برای شما آماده کردم

شما این کد رو در وبلاگ هم می تونید استفاده کنید

کد زیر را کپی و در جای مناسب بزارید :

اگرنرم افزار ها آپدیت بشن نیازی نیست لینک دانلود رو عضو کنید لینک ها همیشه در دسترس هستند

<img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up2/99662357683032751583.png" width="50"></a>
<a target="_blank" href="http://www.filehippo.com/download_windows_7_codecs/">
<img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up2/23819610375781568735.png" width="53"></a>
<a target="_blank" href="http://www.freshdevices.com/37124/download-game-booster.html">
<img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/14541877616290539240.png" width="50"></a>
<a target="_blank" href="http://www.filehippo.com/download_flashplayer_ie/">
<img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/77767798077730409426.gif" width="46"></a>
<a target="_blank" href="http://www.filehippo.com/download_jre_32/">
<img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/16746624377813585387.png" width="53"></a>
<a target="_blank" href="http://www.filehippo.com/download_yahoo_messenger/">
<img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/62810285670414318644.png" width="53"></a>
<a target="_blank" href="http://www.radiosure.com/downloadz/downloadz-select/">
<img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/04415379944481921453.png" width="53"></a>
<a target="_blank" href="http://www.softpedia.com/get/CD-DVD-Tools/Data-CD-DVD-Burning/Nero-Free.shtml">
<img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/58818505295173491639.png" width="50"></a>
<a target="_blank" href="http://windows.microsoft.com/en-US/windows/products/security-essentials">
<img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/39519130661249478960.png" width="58"></a>

<a target="_blank" href="http://www.rarlab.com/download.htm">
<img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up9/55509032591176303466.png" width="53" height="53"></a>

<a target="_blank" href="http://www.filehippo.com/download_kmplayer/">
<img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up9/32215905613717423105.png" width="46"></a>

<a target="_blank" href="http://www.jetaudio.com/download/">
<img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up9/04047332144622968199.png" width="50" height="50"></a>

<a target="_blank" href="http://www.mozilla.org/en-US/firefox/fx/?from=getfirefox">
<img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up9/21694375825829887519.png" width="49"></a>

<a target="_blank" href="http://www.internetdownloadmanager.com/download.html">
<img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/25142858314751435352.png" width="50"></a>

<a target="_blank" href="http://www.piriform.com/ccleaner/download">
<img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/90065087199800919067.png" width="50"></a>
<a target="_blank" href="http://www.ucweb.com/English/UCbrowser/product_choose_browser.html">
<img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/24503676477745716336.png" width="53"></a>
<a target="_blank" href="http://www.opera.com/mobile/download/nokia/#active">
<img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/66621349063425817314.png" width="53"></a>

<a target="_blank" href="http://www.softpedia.com/progDownload/Google-Chrome-Download-108166.html">
<img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/86278707909292355540.png" width="53"></a>
<a target="_blank" href="http://personalfirewall.comodo.com/free-download.html?key5sk1=f754d4a41a6df1fc621f136cc0a8f6ed5d775d2c&key5sk2=&key5sk3=1329073809000&key5sk4=&key5sk5=1329073894000&key6sk1=comodo+firewall&key6sk2=FF100&key6sk3=7&key6sk4=en-us&key6sk5=IR&key6sk6=0&key6sk7=Google&key6sk8=112202&key6sk9=16801050&key6sk10=true&key6sk11=af7ee9677527a12fc3149098d3bdcf3cbb1c0cf5&key7sk1=3&key1sk1=ors&key1sk2=Google&key1sk3=comodo+firewall#">
<img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/04662668981000125003.png" width="69"></a>
<a target="_blank" href="http://www.softpedia.com/progDownload/CDBurnerXP-Pro-beta-Download-4204.html">
<img src="http://dc487.4shared.com/img/2V9KjXG8/s7/cdburnerxp.png" width="50" height="50"></a>
<a target="_blank" href="http://www.softpedia.com/progDownload/Comodo-Dragon-Download-151834.html">
<img src="http://dc603.4shared.com/img/z31TWdtM/s7/Comodo_Dragon_Icon_Large.png" width="50" height="50"></a>
<a target="_blank" href="http://www.softpedia.com/progDownload/Maxthon-3-Download-130092.html">
<img src="http://dc602.4shared.com/img/XqxvB4mX/s7/Maxthon-Browser1.png" width="50" height="50"></a>
<a target="_blank" href="http://www.softpedia.com/progDownload/VideoLAN-Client-Download-4059.html">
<img src="http://dc472.4shared.com/img/pVh6R_fL/s7/vlc-v201.png" width="50" height="50"></a>​
کد:
<a target="_blank" href="http://www.softgozar.com/WebPage/Download.aspx?SoftwareId=1111&Title=Angry%20Birds%202.0.2.1%20/%20Rio%201.4.2%20/%20Seasons%202.2.0">
 

iReza

کاربر عضو
26/8/12
328
0
16
سلام،خیلی خوبه،اما ای کاش روی استیل بیشتر کار میکردی.

 
سلام،خیلی خوبه،اما ای کاش روی استیل بیشتر کار میکردی.
سلام

بنده فعلا صفر کیلومترم ولی تونستم این کار رو انجام بدم

لینک و منو ها آپدیت شدن به علاوه css

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><title>mostafa98css</title><!-- http://mostafa98.ir --><style type="text/css">body{ background-color:#0099CC;}.mydiv{ text-align:justify; direction:rtl; color:#003366;}</style></head><body><div class="mydiv"><a target="_blank" href="http://www.softgozar.com/WebPage/Download.aspx?SoftwareId=1111&Title=Angry%20Birds%202.0.2.1%20/%20Rio%201.4.2%20/%20Seasons%202.2.0"><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up2/99662357683032751583.png" width="50"></a> <a target="_blank" href="http://www.filehippo.com/download_windows_7_codecs/"><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up2/23819610375781568735.png" width="50"></a><a target="_blank" href="http://www.freshdevices.com/37124/download-game-booster.html"><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/14541877616290539240.png" width="46"></a><a target="_blank" href="http://www.filehippo.com/download_flashplayer_ie/"><img src="http://dc588.4shared.com/img/j5kGGoB5/s3/0.33490078480509045/Flash_Player.png" width="46"></a><a target="_blank" href="http://www.filehippo.com/download_yahoomessenger/"><img src="http://dc594.4shared.com/img/Ff3aeCts/s7/0.23959091537634702/Yahoo_Messenger.png" width="53"></a><a target="_blank" href="http://www.radiosure.com/downloadz/downloadz-select/"><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/04415379944481921453.png" width="53"></a><a target="_blank" href="http://www.softpedia.com/get/CD-DVD-Tools/Data-CD-DVD-Burning/Nero-Free.shtml"><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/58818505295173491639.png" width="50"></a> <a target="_blank" href="http://windows.microsoft.com/en-US/windows/products/security-essentials"><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/39519130661249478960.png" width="58"></a>
<a target="_blank" href="http://www.rarlab.com/download.htm"><img src="http://dc590.4shared.com/img/stybGQt5/s7/0.7959282817646647/winrar.png" width="53" height="53"></a> <a target="_blank" href="http://www.filehippo.com/download_kmplayer/"><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up9/32215905613717423105.png" width="46"></a>
<a target="_blank" href="http://www.jetaudio.com/download/"><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up9/04047332144622968199.png" width="50" height="50"></a> <a target="_blank" href="http://www.mozilla.org/en-US/firefox/fx/?from=getfirefox"><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up9/21694375825829887519.png" width="49"></a>
<a target="_blank" href="http://www.internetdownloadmanager.com/download.html"><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/25142858314751435352.png" width="50"></a>
<a target="_blank" href="http://www.piriform.com/ccleaner/download"><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/90065087199800919067.png" width="50"></a> <a target="_blank" href="http://www.opera.com/mobile/download/nokia/#active"><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/66621349063425817314.png" width="53"></a>
<a target="_blank" href="http://www.softpedia.com/progDownload/Google-Chrome-Download-108166.html"><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/86278707909292355540.png" width="53"></a><a target="_blank" href="http://personalfirewall.comodo.com/free-download.html?key5sk1=f754d4a41a6df1fc621f136cc0a8f6ed5d775d2c&key5sk2=&key5sk3=1329073809000&key5sk4=&key5sk5=1329073894000&key6sk1=comodo+firewall&key6sk2=FF100&key6sk3=7&key6sk4=en-us&key6sk5=IR&key6sk6=0&key6sk7=Google&key6sk8=112202&key6sk9=16801050&key6sk10=true&key6sk11=af7ee9677527a12fc3149098d3bdcf3cbb1c0cf5&key7sk1=3&key1sk1=ors&key1sk2=Google&key1sk3=comodo+firewall#"><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/04662668981000125003.png" width="69"></a> <a target="_blank" href="http://www.softpedia.com/progDownload/CDBurnerXP-Pro-beta-Download-4204.html"><img src="http://dc487.4shared.com/img/2V9KjXG8/s7/cdburnerxp.png" width="50" height="50"></a> <a target="_blank" href="http://www.softpedia.com/progDownload/Comodo-Dragon-Download-151834.html"><img src="http://dc603.4shared.com/img/z31TWdtM/s7/Comodo_Dragon_Icon_Large.png" width="50" height="50"></a> <a target="_blank" href="http://www.softpedia.com/progDownload/Maxthon-3-Download-130092.html"><img src="http://dc602.4shared.com/img/XqxvB4mX/s7/Maxthon-Browser1.png" width="50" height="50"></a> <a target="_blank" href="http://www.softpedia.com/progDownload/VideoLAN-Client-Download-4059.html"><img src="http://dc472.4shared.com/img/pVh6R_fL/s7/vlc-v201.png" width="50" height="50"></a> <a target="_blank" href="http://www.java.com/en/download/index.jsp"><img src="http://dc149.4shared.com/img/7eURraUv/s3/0.7598674557785426/java_logo.png" width="50" height="50"></a> </div></body></html>​
کد:
 

Ehs@n

کاربر عضو
14/3/12
885
0
16
تبریز
ممنون مصطفی!

عالیه

دوستان می تونید از سایت زیر برای آزمایش کد های html استفاده کنید