نحوه رايگان ارسال كردن يك محصول به يك شهر خاص

xhinus2000

تازه وارد
27/11/16
53
0
6
 چطور يه منطقه خاص رو ارسال محصولشو رايگان كنم  مثلا شهر خودمون ديگه بقيه شهراي استان و بقيه جاها رايگان نباشه چون هركاري ميكنيم شهرهاي استان  رو رايگان ميكنه همه شهراشو در حاليكه ما ميخوايم فقط يك شهر اون استان رايگان باشه نه همه شهراش