نسخه ی جدید EDD کی کجا چگونه!

internet

تازه وارد
13/8/08
80
1
6
46
Shiraz
سلام

نسخه جدید با تغییرات زیر منتشر شده!

الان داستان چیه کجا دانلود کنیم از دوستان کسی هست پشتیبان یا ...!

تنها تغییری که من دیدم چون تازه با این افزونه آشنا شدم به روز رسانی این افزونه باعث میشه حال ای جکس سبد خرید دیگه گزینه اش تو تنظیمات حذف شده و دیگه اتوماتیک وار خرید ها به سبد خرید منتقل میشه و قابل انتخاب نیست!

ممنون

2.7, February 13, 2017
New: Introduced EDD_Cart class for managing the shopping cart contents.
New: Redesigned and improved functionality of the purchased downloads when viewing a payment.
New: The applied tax rate is now saved in the payment meta.
New: Created a tool that generates CSV earnings report.
New: Added the ability for users to complete abandoned/pending purchases.
New: Reduced number queries run during reports, improving performance.
New: Selected image size is now inserted into File URL field in Download Files box.
New: Added a link to the discount edit screen when viewing a payment.
New: Added an option to the cart widget that allows it to be hidden when empty.
New: Added support for all_blank on text inputs.
New: Messages registered with edd_set_error are now output via a hook.
New: Introduced the EDD_Discount class.
New: Created tool to export all Logs.
New: Improved WP CLI payment creation to support a date range.
New: Quantity fields can now be disabled on individual download products.
New: Added parent theme name to System Info when a child theme is detected.
New: Added lost password URL to log in form on checkout.
New: Introduce edd_get_payment which uses WordPress object cache to improve performance of getting payments.
New: EDD_Payment and edd_get_payment now accept a payment transaction ID.
New: Introduced a more EDD-specific downloads shortcode [edd_downloads].
New: Moved edd-ajax.min script to footer to allow async loading of jQuery.
New: Added a 'Refresh Reports' button to the graph view.
New: Variable priced bundles can now fully support a variable priced item being bundled.
New: Switched to using new IPN endpoints for PayPal Standard.
New: Zip / postal code now included in tax calculation function.
Tweak: Replaced all instances of get_post_meta() for payments with edd_get_payment_meta().
Tweak: Deprecated edd_get_earnings_by_date & edd_get_sales_by_date.
Tweak: Default gateway can no longer be set to a disabled gateway.
Tweak: Adjusted error message returned when a discount code is not yet active.
Tweak: Updated Profile Editor markup to match current EDD markup format.
Tweak: Removed loading of the icon-font in the front end.
Tweak: Improved the metabox for managing the customer when editing a payment.
Tweak: Settings, Reports, Tools admin page now have headings.
Tweak: The gateway selector is now shown when a user has an error during checkout.
Tweak: Improved the layout and responsiveness of the customer details screen.
Tweak: Buy Now options and buttons are now disabled if multiple gateways are enabled.
Tweak: Improved the markup for the shortcode-login.php template file.
Tweak: Added a per-download hook to the edd_receipt shortcode.
Tweak: Unit tests no longer hit the network. They are so much faster now.
Tweak: Removed use of global variable $edd_options.
Tweak: Placeholders can now be defined for text fields when using the EDD Settings API.
Tweak: Removed PDF earnings report in favor of the CSV Report.
Tweak: Made the 'ignore tax' setting on reports less confusing.
Tweak: Fixed some links in the readme.txt file.
Tweak: Removed option to disable AJAX.
Tweak: Adjusted "post type attribute" metabox label for downloads.
Tweak: Fixed unit tests to work with the new WordPress core 4.7 unit tests.
Fix: EDD_License did not properly support item_id.
Fix: Earnings by Category estimates were not correct.
Fix: Item card views (customers, licenses, subscriptions, etc) size improperly.
Fix: Stopped redirect to PayPal on Buy Now buttons if PayPal gateway is disabled.
Fix: The wrong class name was on the Checkout state input.
Fix: Amazon Gateway settings are now checked before loading the scripts for Amazon Payments.
Fix: The edd_download_redirect_to_checkout filter wasn't respecting the desired outcome in some configurations.
Fix: The payment notes were included in normal comment count.
Fix: Disabling API request logging was not working.
Fix: Undefined index notices could be triggered during the login process on checkout.
Fix: South Korea Zip/Postal Codes changed, so we updated our validation RegEx.
Fix: Undefined index notice was shown on the dashboard widget.
Fix: Attachment ID was not overwritten by external URL on download files.
Fix: The history-downloads.php template was not properly showing variable price names.
Fix: When adding fee to cart, we now preserve the decimal precision.
Fix: Recounting store stats now resets the report transients.
Fix: Improved the fault tolerance and error handling of creating discount codes.
Fix: EDD_Download::setup_download() now identify $download as a WP_Post object type.
Fix: Product import now defaults to the main admin user if the author does not exist.
Fix: Multi-option purchase mode and variable prices work better with buy now buttons.
Fix: Added "required" attribute to the email input field.
Fix: Moved edd_undo_purchase_on_refund to deprecated-functions.php.
Fix: Fixed the spelling of "Pound Sterling".
2.7، فوریه 13، 2017
جدید: معرفی کلاس EDD_Cart برای مدیریت محتویات سبد خرید.
جدید: طراحی دوباره و بهبود عملکرد از دریافت خریداری در هنگام مشاهده یک پرداخت.
جدید: نرخ مالیات اعمال می شود در حال حاضر در متا پرداخت را نجات داد.
جدید: ایجاد یک ابزار است که به تولید گزارش درآمد CSV.
جدید: اضافه شدن توانایی برای کاربران برای تکمیل رها / خرید در انتظار.
جدید: کاهش تعداد نمایش داده شد در طول گزارش اجرا، بهبود عملکرد.
جدید: اندازه تصویر انتخاب شده در حال حاضر به قسمت URL فایل در دانلود فایل ها جعبه وارد می شود.
جدید: اضافه شدن یک لینک به صفحه ویرایش تخفیف در هنگام مشاهده یک پرداخت.
جدید: اضافه شدن گزینه ای برای ویجت سبد خرید که اجازه می دهد تا آن را به پنهان می شود زمانی که خالی است.
جدید: اضافه شدن پشتیبانی برای all_blank در ورودی متن.
جدید: پیام ثبت نام با edd_set_error اکنون خروجی از طریق یک قلاب.
جدید: معرفی کلاس EDD_Discount.
جدید: ابزار ایجاد شده به صادرات تمام سیاهههای.
جدید: بهبود WP ایجاد پرداخت CLI برای حمایت از یک محدوده تاریخ.
جدید: زمینه مقدار هم اکنون می توانید بر روی محصولات دانلود فردی غیر فعال باشد.
جدید: اضافه شدن نام موضوع پدر و مادر به اطلاعات سیستم زمانی که یک موضوع کودک شناسایی شده است.
جدید: اضافه شدن URL گذرواژهتان را فراموش کردهاید برای ورود فرم در پرداخت.
جدید: معرفی edd_get_payment که با استفاده از وردپرس کش شی به منظور بهبود عملکرد گرفتن پرداخت.
جدید: EDD_Payment و edd_get_payment در حال حاضر یک ID پرداخت معامله را بپذیرید.
جدید: معرفی کوتاه دریافت بیشتر EDD خاص [edd_downloads].
جدید: منتقل اسکریپت EDD-ajax.min به بالا و پایین صفحه اجازه می دهد تا بارگذاری async است از jQuery.
جدید: اضافه شدن یک دکمه 'گزارش تازه به نمایش گراف.
جدید: متغیر قیمت بسته نرم افزاری هم اکنون می توانید به طور کامل پشتیبانی یک آیتم متغیر قیمت بودن همراه است.
جدید: تغییر به استفاده از نقطه انتهایی جدید IPN برای پی پال استاندارد.
جدید: پستی / کد پستی در حال حاضر در تابع محاسبه مالیات گنجانده شده است.
نیشگون گرفتن و کشیدن: همه نمونههای get_post_meta () برای پرداخت با edd_get_payment_meta ().
نیشگون گرفتن و کشیدن: edd_get_earnings_by_date توصیه و edd_get_sales_by_date.
نیشگون گرفتن و کشیدن: دروازه پیش فرض دیگر نمی تواند به یک دروازه معلول تنظیم شود.
نیشگون گرفتن و کشیدن: پیغام خطا تعدیل بازگشت و هنگامی که یک کد تخفیف هنوز فعال است.
نیشگون گرفتن و کشیدن: به روز مشخصات نشانه گذاری ویرایشگر برای بازی در حال حاضر فرمت نشانه گذاری EDD.
نیشگون گرفتن و کشیدن: در حال بارگذاری حذف آیکون فونت در جلویی.
نیشگون گرفتن و کشیدن: بهبود metabox برای مدیریت مشتری در هنگام ویرایش یک پرداخت.
نیشگون گرفتن و کشیدن: تنظیمات، گزارش، صفحه ابزار مدیریت در حال حاضر عنوان کرده اند.
نیشگون گرفتن و کشیدن: انتخابگر دروازه در حال حاضر نشان داده شده است زمانی که یک کاربر یک خطا در طول پرداخت.
نیشگون گرفتن و کشیدن: بهبود طرح و پاسخ از صفحه نمایش اطلاعات مشتری.
نیشگون گرفتن و کشیدن: خرید در حال حاضر گزینه ها و دکمه های در حال حاضر غیر فعال اگر دروازه های متعدد را فعال کنید.
نیشگون گرفتن و کشیدن: بهبود نشانه گذاری برای فایل قالب کوتاه-login.php.
نیشگون گرفتن و کشیدن: اضافه شدن یک قلاب هر دانلود به کوتاه edd_receipt است.
نیشگون گرفتن و کشیدن: تست های واحد دیگر ضربه شبکه می باشد. آنها بسیار سریعتر در حال حاضر است.
نیشگون گرفتن و کشیدن: استفاده از حذف edd_options متغیر $ جهانی است.
نیشگون گرفتن و کشیدن: متغیرهایی هم اکنون می توانید برای فیلدهای متنی در هنگام استفاده از API تنظیمات EDD تعریف شود.
نیشگون گرفتن و کشیدن: گزارش درآمد PDF حذف شد و گزارش CSV.
نیشگون گرفتن و کشیدن: نویسنده "مالیات چشم پوشی 'تنظیم در گزارش کمتر گیج کننده است.
نیشگون گرفتن و کشیدن: ثابت برخی از لینک ها در فایل readme.txt.
نیشگون گرفتن و کشیدن: گزینه حذف برای غیر فعال کردن AJAX.
نیشگون گرفتن و کشیدن: تعدیل "نوع پست صفت" برچسب metabox برای دانلود.
نیشگون گرفتن و کشیدن: تست های واحد ثابت برای کار با آزمایش های جدید هسته وردپرس 4.7 واحد.
ثابت: EDD_License به درستی ITEM_ID پشتیبانی نمی کند.
ثابت: سود بر اساس طبقه بندی برآورد صحیح نیست.
ثابت: دیدگاه کارت مورد (مشتریان، مجوز، اشتراک، و غیره) اندازه نادرست.
ثابت: متوقف تغییر مسیر به پی پال در خرید دکمه اگر پی پال دروازه غیر فعال است.
ثابت: نام کلاس اشتباه در ورودی دولت پرداخت شد.
ثابت: تنظیمات آمازون دروازه در حال حاضر قبل از بارگذاری اسکریپت برای پرداخت آمازون بررسی می شود.
ثابت: فیلتر edd_download_redirect_to_checkout شد احترام به نتیجه مورد نظر در برخی از تنظیمات.
ثابت: یادداشت پرداخت در تعداد نظر طبیعی شدند.
ثابت: غیر فعال کردن API درخواست ورود به سیستم کار نمی شد.
ثابت: تعریف نشده اعلامیه شاخص می تواند در طول روند ورود در پرداخت باعث شده است.
ثابت: کره جنوبی پستی / کد پستی تغییر است، بنابراین ما عبارت منظم اعتبار ما به روز.
ثابت: متوجه تعریف نشده بر روی ویجت داشبورد نشان داده شد.
ثابت: ID پیوست شد URL های خارجی بر روی فایل های دانلود رونویسی نیست.
ثابت: قالب تاریخ downloads.php بود به درستی نشان دادن نام قیمت متغیر نیست.
ثابت: هنگام اضافه کردن هزینه به سبد خرید، ما در حال حاضر دقت اعشاری را حفظ کند.
ثابت: آمار فروشگاه پینوشت اکنون بازنشانی گذرا گزارش.
ثابت: بهبود تحمل خطا و رفع خطا ایجاد کدهای تخفیف.
ثابت: EDD_Download :: setup_download () در حال حاضر $ دانلود شناسایی به عنوان یک نوع شی WP_Post.
ثابت: واردات محصولات در حال حاضر به طور پیش فرض کاربر اصلی محیط مدیریت اگر نویسنده وجود ندارد.
ثابت: حالت خرید چند گزینه و قیمت متغیر با خرید در حال حاضر دکمه کار بهتر است.
ثابت: اضافه شده "مورد نیاز" ویژگی به قسمت ورود ایمیل.
ثابت: edd_undo_purchase_on_refund انتقال داده شده به توصیه functions.php قرار.
ثابت: ثابت املای "پوند استرلینگ".

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

internet

تازه وارد
13/8/08
80
1
6
46
Shiraz
ناگفته پیداست که EDD پشتیبانی خاصی نداره و کلا این سایت هایی و کسانی که اعلام کردند که ما پشتیبان این افزونه هستیم بنا به دلایلی فقط در حد یه تست و هوس گذرا بوده که سایت هاشون همگی دوون شده و بی خیال این قضایا شدند! 

کلا کار کردن تو این زمینه ها همت عالی میخواهد و مشخصه که این پلاگین و ... دیگه هیچ پشتیبانی نداره و خدا میدونه چی بشه

کلا اینترنت و این داستان ها خیلی وقت ها بچه بازی میشه و مشخصه این بچه بازی ها کار رو به اینجا میرسونه که یه عده یه کاری میکنند همه امیدوار میشن بعد همه چی رو یه دفعه زیر پا خالی می کنند و میشه همین که اصلا کسی نمیدونه این افزونه الان داستانش چی هست چی میشه و ...!

الان هم من قشنگ به شما میگم که این ماجرا به خاطر مشکلات معیشت وزندگی و وضع خراب که اکثرا ازش خبر داریم همه اکثرا با پول کار می کنند و ناگفته پیداست کم کم این دامنگیر خود وردپرس هم خواهد شد 

الان دقت کنید اکثر سایت ها وردپرس رو پولی کردند از آموزش و پلاگین و خلاصه هر کی دستی بر آتش داشته و یه چهار تا کد نوشته گذاشته برای فروش و قبلا و تا جایی که خاطرم هست همه چیز و همه کار رایگان بود!

حالا خواهیم دید کم کم ووکامرس هم دامنگیر میشه و به روزی برسیم که دیگه خود وردپرس و پشتیبان فارسی اون هم ورشکست بشه که اون روز رو هم خواهیم دید

چون من از  بیشتر از 15 سال قبل بود که وردپرس رو می دیدم و باهاش آشنا بودم اون اوایل وردپرس یه چیزی در حد یه وبلاگ ساده بود که هیچ کاری خاصی هم ازش بر نمی اومد با یه صفحه آبی رنگ که هنوز یه ته مونده هایی تو ذهنم هست و خیلی ساده و کودک بود!

البته این ها آیه یس نیست بلکه حقیقت هست که دارم می بینم و پندار من!

باز هم خدا پدر صاحب پرشین اسکریپت رو بیامرزه!

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

harbiline

Edris
10/10/13
854
112
43
Gilan
cpfa.ir


یک سالی میشه پشتیبانی میکنم ازش اما خب هیچکسی نیستش که کمک کنه واسه همین هیچ اپدیتی انتشار ندادم به شخصه یا کاری که بشه اپدیت کنم نکردم

نیاز به همیار دارم اگر شما هستید که عالی هستش میشه روش کار کرد  مثل ووکامرس به اوج خودش برسونیم 

ناگفته پیداست که EDD پشتیبانی خاصی نداره و کلا این سایت هایی و کسانی که اعلام کردند که ما پشتیبان این افزونه هستیم بنا به دلایلی فقط در حد یه تست و هوس گذرا بوده که سایت هاشون همگی دوون شده و بی خیال این قضایا شدند! 

کلا کار کردن تو این زمینه ها همت عالی میخواهد و مشخصه که این پلاگین و ... دیگه هیچ پشتیبانی نداره و خدا میدونه چی بشه

کلا اینترنت و این داستان ها خیلی وقت ها بچه بازی میشه و مشخصه این بچه بازی ها کار رو به اینجا میرسونه که یه عده یه کاری میکنند همه امیدوار میشن بعد همه چی رو یه دفعه زیر پا خالی می کنند و میشه همین که اصلا کسی نمیدونه این افزونه الان داستانش چی هست چی میشه و ...!

الان هم من قشنگ به شما میگم که این ماجرا به خاطر مشکلات معیشت وزندگی و وضع خراب که اکثرا ازش خبر داریم همه اکثرا با پول کار می کنند و ناگفته پیداست کم کم این دامنگیر خود وردپرس هم خواهد شد 

الان دقت کنید اکثر سایت ها وردپرس رو پولی کردند از آموزش و پلاگین و خلاصه هر کی دستی بر آتش داشته و یه چهار تا کد نوشته گذاشته برای فروش و قبلا و تا جایی که خاطرم هست همه چیز و همه کار رایگان بود!

حالا خواهیم دید کم کم ووکامرس هم دامنگیر میشه و به روزی برسیم که دیگه خود وردپرس و پشتیبان فارسی اون هم ورشکست بشه که اون روز رو هم خواهیم دید

چون من از  بیشتر از 15 سال قبل بود که وردپرس رو می دیدم و باهاش آشنا بودم اون اوایل وردپرس یه چیزی در حد یه وبلاگ ساده بود که هیچ کاری خاصی هم ازش بر نمی اومد با یه صفحه آبی رنگ که هنوز یه ته مونده هایی تو ذهنم هست و خیلی ساده و کودک بود!

البته این ها آیه یس نیست بلکه حقیقت هست که دارم می بینم و پندار من!

باز هم خدا پدر صاحب پرشین اسکریپت رو بیامرزه!


 

internet

تازه وارد
13/8/08
80
1
6
46
Shiraz


یک سالی میشه پشتیبانی میکنم ازش اما خب هیچکسی نیستش که کمک کنه واسه همین هیچ اپدیتی انتشار ندادم به شخصه یا کاری که بشه اپدیت کنم نکردم

نیاز به همیار دارم اگر شما هستید که عالی هستش میشه روش کار کرد  مثل ووکامرس به اوج خودش برسونیم 
خسته نباشید 

اطلاع نداشتم!

اخه دیدم کسی پاسخی در اینجا نداده ولی شما اون هم به قول خودتون دست تنها خوب کار راحتی نیست!

بنده هم تخصص خاصی در این زمینه و PHP و افزونه ندارم که بخواهم کاری انجام بدهم و کمکی بکنم بالاخره سن که بالا رفت زیاد هم این چیزها و این کارها فاز نمیده!

باز هم اگه کمکی از من بر بیاددریغ نمی کنم

با تشکر

 

ahmadu

تازه وارد
23/1/17
23
3
3
نسخه بومی شده افزونه EDD (حذف خیلی از فیلدهای غیر ضروری و سبکتر شدن افزونه و ترجمه روان تر و اضافه شدن درگاه های ایرانی)  بهمراه افزونه های آن و قالب های هماهنگ شده با آن ایجاد شده

چون برای اینکار ساعت ها وقت صرف شده پس دارای هزینه میباشد

 

internet

تازه وارد
13/8/08
80
1
6
46
Shiraz
دوستان آپدیت کنیم یا نکنیم من که فعلا دست نگه داشتم اینجا هم خبری از اخبار نیست!

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Mohammad

مدیر انجمن
عضو کادر مدیریت
6/4/08
15,354
462
83
32
PersianScript
یک نسخه پشتیبان از هاست بگیرید

بعد بروز کنید! که اگر مشکلی رخ داد بتونید برگردید