نمایش تعداد محصولات امروز

harbiline

Edris
10/10/13
768
51
28
Gilan
cpfa.ir
دوستان کدی برای ووکامرس هستش که به صورت php باشه که تو سایت بذاریم و بگیم امروز در تاریخ فلان 20 محصول منتشر شده است

یا 10 تا خودمون تعیین کنیم!!!

با تشکر

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Mohammad

مدیر انجمن
عضو کادر مدیریت
6/4/08
15,320
413
83
32
PersianScript
تعیین کردن که داستانش جداست

هر کدی که برای ووکامرس پیدا نمی کنید ، برای وردپرس سرچ کنید.

کد زیر مربوط به وردپرسه:

<?php
$day = date('j');
query_posts('day='.$day);
if (have_posts()) :
while (have_posts()) : the_post();
?>
<h3><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="view: <?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>
<div class="storycontent"><?php the_content(); ?></div>
<?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>


برای ووکامرس باید post_type توی کوئری قرار بدیم.

کد:
<?php
$day = date('j');
query_posts('post_type=product&day='.$day);
if (have_posts()) :
  while (have_posts()) : the_post();
?>
<h3><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="view: <?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>
<div class="storycontent"><?php the_content(); ?></div>
<?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>
 

Mohammad

مدیر انجمن
عضو کادر مدیریت
6/4/08
15,320
413
83
32
PersianScript
فکر کنم میشه:

<?php
$day = date('j');
query_posts('post_type=product&day='.$day);
$post_numbers = "0";
if (have_posts()) :
while (have_posts()) : the_post();
$post_numbers++;
endwhile;
?>
امروز <?php echo $post_numbers;?> محصول جدید در فروشگاه قرار گرفته است.
<?php endif; ?>


آزمایش نکردم. نتیجه رو بگو...

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

harbiline

Edris
10/10/13
768
51
28
Gilan
cpfa.ir
فکر کنم میشه:

<?php
$day = date('j');
query_posts('post_type=product&day='.$day);
$post_numbers = "0";
if (have_posts()) :
while (have_posts()) : the_post();
$post_numbers++;
endwhile;
?>
امروز <?php echo $post_numbers;?> محصول جدید در فروشگاه قرار گرفته است.
<?php endif; ?>


آزمایش نکردم. نتیجه رو بگو...
نشونم ندادش

خطایی هم ندادش کلا هیچی نشون نداد انگاری کدی اصلا تو سایت نیستش

 

caduspro

کاربر عضو
2/5/14
339
0
16
اینو آزمایش کن:

function get_posts_count_from_last_24h($post_type ='product') {
global $wpdb;

$numposts = $wpdb->get_var(
$wpdb->prepare(
"SELECT COUNT(ID) ".
"FROM {$wpdb->posts} ".
"WHERE ".
"post_status='publish' ".
"AND post_type= %s ".
"AND post_date> %s",
$post_type, date('Y-m-d H:i:s', strtotime('-24 hours'))
)
);
return $numposts;
}
برای نمایش:
<?php echo get_posts_count_from_last_24h(); ?>

یا این:

کد:
function get_posts_count_from_today($post_type ='product') {
  global $wpdb;

  $numposts = $wpdb->get_var(
    $wpdb->prepare(
      "SELECT COUNT(ID) ".
      "FROM {$wpdb->posts} ".
      "WHERE post_status='publish' ".
        "AND post_type= %s ".
        "AND DATE_FORMAT(post_date, '%Y-%m-%d') = %s",
      $post_type, date('Y-m-d', time())
    )
  );
  return $numposts;
}

برای نمایش:

<?php echo get_posts_count_from_today(); ?>
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

MahdiY

راهبر انجمن
25/1/13
2,164
72
48
اینترنت!
کد زیر را تست کنید

کد:
$num_of_product = new WP_query( array('post_type' => 'product', 'm' => date('Ym'), 'day' => date('j')) );
echo $num_of_product->post_count;
 

harbiline

Edris
10/10/13
768
51
28
Gilan
cpfa.ir
اینو آزمایش کن:

function get_posts_count_from_last_24h($post_type ='product') {
global $wpdb;

$numposts = $wpdb->get_var(
$wpdb->prepare(
"SELECT COUNT(ID) ".
"FROM {$wpdb->posts} ".
"WHERE ".
"post_status='publish' ".
"AND post_type= %s ".
"AND post_date> %s",
$post_type, date('Y-m-d H:i:s', strtotime('-24 hours'))
)
);
return $numposts;
}
برای نمایش:
<?php echo get_posts_count_from_last_24h(); ?>

یا این:

function get_posts_count_from_today($post_type ='product') {
global $wpdb;

$numposts = $wpdb->get_var(
$wpdb->prepare(
"SELECT COUNT(ID) ".
"FROM {$wpdb->posts} ".
"WHERE post_status='publish' ".
"AND post_type= %s ".
"AND DATE_FORMAT(post_date, '%Y-%m-%d') = %s",
$post_type, date('Y-m-d', time())
)
);
return $numposts;
}

برای نمایش:

<?php echo get_posts_count_from_today(); ?>
ایول اینو جواب گرفتم

دستت درد نکنه