هوشمند سازی پمپ آب خوبه؟؟

shaghayegh1122

تازه وارد
داخل یک سایت مظالب زیر رو خوندم.پمپ آب ساختمونمون خیلی زود به زود تعمیر میاد .نمی دونم کلید کنترل هوشمند به درد میخوره یا نه ولی خیلی بعضیا ازش تعریف کردن.
چالش‌های نصب پمپ آب:
۱. غیرقانونی بودن نصب پمپ آب به صورت مستقیم به کنتور
راه حل: نصب یک مخزن ذخیره آب بین پمپ آب و کنتور
۲. افت کیفیت آب و انواع بیماری‌ها به واسطه ذخیره شدن آب در مخزن
راه حل: تمیز کردن مخزن آب در یک بازه زمانی مشخص
۳. افزایش هزینه‌های برق
راه حل: نصب یک برای اطمینان از خاموشی پمپ در صورت استفاده نکردن از آب

راهکارهای بهینه سازی کارکرد پمپ آب:
۱. چک کردن نشتی آب
۲. اطمینان از خاموش شدن خودکار پمپ آب
۳. عایق بندی کردن لوله‌های آب
۴. بازسازی سیستم لوله کشی آب
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه حتماً مقاله زیر را در رابطه با ( )مطالعه کنید.
کسی کلید کنترل هوشمند داشته یا این کار هارو تنجام بده؟؟؟

 

shaghayegh1122

تازه وارد
داخل یک سایت مظالب زیر رو خوندم.پمپ آب ساختمونمون خیلی زود به زود تعمیر میاد .نمی دونم کلید کنترل هوشمند به درد میخوره یا نه ولی خیلی بعضیا ازش تعریف کردن.
چالش‌های نصب پمپ آب:
۱. غیرقانونی بودن نصب پمپ آب به صورت مستقیم به کنتور
راه حل: نصب یک مخزن ذخیره آب بین پمپ آب و کنتور
۲. افت کیفیت آب و انواع بیماری‌ها به واسطه ذخیره شدن آب در مخزن
راه حل: تمیز کردن مخزن آب در یک بازه زمانی مشخص
۳. افزایش هزینه‌های برق
راه حل: نصب یک برای اطمینان از خاموشی پمپ در صورت استفاده نکردن از آب

راهکارهای بهینه سازی کارکرد پمپ آب:
۱. چک کردن نشتی آب
۲. اطمینان از خاموش شدن خودکار پمپ آب
۳. عایق بندی کردن لوله‌های آب
۴. بازسازی سیستم لوله کشی آب
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه حتماً مقاله زیر را در رابطه با ( )مطالعه کنید.
کسی کلید کنترل هوشمند داشته یا این کار هارو تنجام بده؟؟؟

......
 
بالا