وقتی مبلغ در ووکامرس صفر است

نرگس

کاربر عضو
با سلام

فکر کنم باید یک فروم بهتر برای ووکامرس درست کنیم و دوستان حرفه ای تری جذب بشن

چون من هر سوالی که تو این فروم کردم به جواب نرسیدم و خودم آخر توانستم مشکل خود را حل کنم

....

آموزش

اگر مبلغ محصول شما صفر باشد و دوست ندارید به اتمام پرداخت برسد مشتری

این کد را به فانکشن قالب خود اضافه کنید

//مبلغ
// Set a minimum dollar amount per order
add_action( 'woocommerce_check_cart_items', 'spyr_set_min_total' );
function spyr_set_min_total() {
    // Only run in the Cart or Checkout pages
    if( is_cart() || is_checkout() ) {
        global $woocommerce;

        // Set minimum cart total
        $minimum_cart_total = 1;

        // Total we are going to be using for the Math
        // This is before taxes and shipping charges
        $total = WC()->cart->subtotal;
        
        // Compare values and add an error is Cart's total
        // happens to be less than the minimum required before checking out.
        // Will display a message along the lines of
        // A Minimum of 10 USD is required before checking out. (Cont. below)
        // Current cart total: 6 USD
        if( $total <= $minimum_cart_total  ) {
            // Display our error message
            wc_add_notice( sprintf( '<strong>مبلغ مورد نظر درست نیست.</strong>'
                .'<br />',
                $minimum_cart_total,
                get_option( 'woocommerce_currency'),
                $total,
                get_option( 'woocommerce_currency') ),
            'error' );
        }
    }
}
 

پیروز باشید

 
بالا