ووکامرس نسخه 2.0.1 منتشر شد

وضعیت
موضوع بسته شده است.

Mohammad

مدیر انجمن
عضو کادر مدیریت
6/4/08
15,343
446
83
32
PersianScript
درود

ووکامرس نسخه 2.0.1 منتشر شد

هنوز قابلیت های جدید رو تست نکردم! امکانات فراوانی به این نسخه اضافه شده.

پس از بررسی امکانات در این تاپیک گزارش میدم

کار ترجمه هم شروع شده.


کد:
[B]2.0.1 - 03/03/2013[/B]


[LIST]
[*]Fix - Added an extra permalink flush after upgrade to save needing to do it manually. 
[/LIST]
 [B]2.0.0 - 04/03/2013[/B]


[LIST]
[*]Feature - Sucuri audited and secured. 
[*]Feature - Added sales by category report. 
[*]Feature - Added sales by coupon report (kudos Max Rice). 
[*]Feature - Multiple downloadable files per product/variation (kudos Justin Stern). 
[*]Feature - Download expiry for variations (kudos niravmehta). 
[*]Feature - Added wildcard support to local delivery postcodes. 
[*]Feature - Option to enable Cash on Delivery for select shipping methods only. 
[*]Feature - Stopped using PHP sessions for cart data - using cookies and transients instead to allow WC to function better with static caching. Also to reduce support regarding hosts and session configurations. 
[*]Feature - Export and Import Tax Rates from a CSV file. 
[*]Feature - Option to control whether tax is calculated based on customer shipping or billing address. 
[*]Feature - New options for individual transaction emails with template editor. 
[*]Feature - Added "On Sale" shortcode (thanks daltonrooney). 
[*]Feature - Added "Best Selling" shortcode. 
[*]Feature - Added "Top Rated" shortcode. 
[*]Feature - Local pickup has the option to apply base tax rates instead of customer address rates. 
[*]Feature - New product images panel to make working with featured images + galleries easier. 
[*]Feature - Schedule sales for variations. 
[*]Feature - Expanded bulk edit for prices. Change to, increase by, decrease by. 
[*]Feature - Set attribute order (globally, per attribute). 
[*]Feature - Allow setting the product post type slug to a static (non-translatable) text, mainly to be used for translating and WPML setups. 
[*]Feature - Added lost password shortcode / email notification (thanks Max Rice). 
[*]Feature - Simplified permalink/base settings now found in Settings > Permalinks. 
[*]Feature - Support more permalink structures (from [URL="http://codex.wordpress.org/Using_Permalinks%29"]http://codex.wordpress.org/Using_Permalinks)[/URL] 
[*]Feature - Added option to resend order emails, checkboxes select which one. 
[*]Feature - New layered nav current filters widget. This lists active filters from all layered nav for de-selection. 
[*]Feature - Added the option to sell products individually (only allow 1 in the cart). 
[*]Feature - New shop page/category archive display settings, and the ability to change display per-category. 
[*]Feature - Allow shipping tax classes to be defined independent of items. [URL]https://github.com/woothemes/woocommerce/issues/1625[/URL] 
[*]Feature - Redone order item storage making them easier (and faster) to access for reporting, and querying purchases. Huge performance gains for reports. Order items are no longer serialised - they are stored in their own table with meta. Existing data can be be updated on upgrade. 
[*]Feature - Update weights/dimensions for variations if they differ. 
[*]Feature - is_order_received_page() courtesy of Lee Willis. 
[*]Feature - Inline saving of attributes to make creating variable products easier. 
[*]Feature - Zip code restriction for local pickup. 
[*]Feature - New free shipping logic - coupon, min-amount, Both or Either. 
[*]Feature - Taxes can be based on shipping, billing, or shop base. 
[*]Feature - Filter coupons in admin by type. 
[*]Feature - Append view cart link on ajax buttons. 
[*]Feature - Revised the way coupons are stored per order and added new coupon reports on usage. 
[*]Feature - Updated/new dummy data (including .csv files to be used with [URL="http://www.woothemes.com/products/product-csv-import-suite/"]Product CSV Import Suite[/URL]). 
[*]Feature - Option to hold stock for unpaid orders (defaults to 60mins). When this time limit is reached, and the order is not paid for, stock is released and the order is cancelled. 
[*]Feature - Added set_stock() method to product class. 
[*]Feature - Linking to mydomain.com/product#review_form will now open the review form on load (if WooCommerce lightbox is turned on) 
[*]Feature - Customers can sort by popularity + rating. 
[*]Feature - Option to exclude coupons from sale items (thanks aj-adl) 
[*]Feature - Logout "page" which can be added to menus. 
[*]Templating - Revised pagination, sorting areas (sorting is now above products, numbered pagination below) and added a result count. 
[*]Templating - email-order-items.php change get_downloadable_file_url() to get_downloadable_file_urls() to support multiple files. 
[*]Templating - loop-end and start for product loops, allow changing the UL's used by default to something else. 
[*]Templating - woocommerce_page_title function for archive titles. 
[*]Templating - CSS namespacing changes (courtesy of Brian Feister). 
[*]Templating - My account page broken up into template files (by Brian Richards) 
[*]Templating - CSS classes standardised. Instances of '.woocommerce_' & '.wc-' replaced with '.woocommerce-' 
[*]Templating - Ratings added to loop. Remove with [URL="https://gist.github.com/4518617"]this snippet[/URL]. 
[*]Templating - Replaced Fancybox with prettyPhoto 
[*]Templating - loop-shop which was deprecated is now gone for good. 
[*]Templating - Renamed empty.php to cart-empty.php to make clearer. 
[*]Templating - Renamed sorting.php to orderby.php to better reflect contained hooks and code. 
[*]Templating - Product tabs rewritten - new filter to define tab titles, priorities, and display callbacks. 
[*]Templating - loop/no-products-found.php template added. 
[*]Tweak - Sorting uses GET to make it cache friendly 
[*]Tweak - Optimised class loading (autoload). Reduced memory consumption. 
[*]Tweak - Moved shortcodes and widgets to classes. 
[*]Tweak - Tweaks to gateways API. Must use WC-WPI for IPN requests (classes will only be init when needed). 
[*]Tweak - Save hooks for gateways have changed to match shipping methods. Plugins must be updated with the new hook to save options. 
[*]Tweak - Cron jobs for scheduled sales. 
[*]Tweak - Improved product data panels. 
[*]Tweak - Improved installation + upgrade process upon activation. 
[*]Tweak - Protect logs and uploads with a blank index.html 
[*]Tweak - Append unique hash to log file names 
[*]Tweak - get_order_number support for PayPal (thanks Justin) 
[*]Tweak - Taxes - removed woocommerce_display_cart_taxes option in favour of never showing tax until we know where the user is (for tax exclusive prices). Tax inclusive continues to use base so prices remain correct. 
[*]Tweak - Taxes - tweaked display of tax when using inclusive pricing to avoid confusion. 
[*]Tweak - Taxes - improved admin interface and simplified options. 
[*]Tweak - More granular capabilities for admin/shop manager covering products, orders and coupons. 
[*]Tweak - Added some calculations to the order page when manually entering rows. Also added accounting.js for more accurate rounding of floats. 
[*]Tweak - Order page can now calculate tax rows for you. 
[*]Tweak - Display tax/discount total for reference on orders 
[*]Tweak - Humanised order email subjects/headings 
[*]Tweak - Cleaned up the tax settings. 
[*]Tweak - If a PayPal prefix is changed, IPN requests break for all existing orders - fixed. new woocommerce_get_order_id_by_order_key() function added. Thanks Brent. 
[*]Tweak - On add to cart success, redirect back. 
[*]Tweak - Prefix jquery plugins JS. 
[*]Tweak - Made paypal use wc-api for IPN. 
[*]Tweak - Due to new session handling, removed session section from the status page. 
[*]Tweak - Removed upsell limit - show whats defined. 
[*]Tweak - Args for upsells to control per-page and cols. 
[*]Tweak - Recoded add_to_cart_action for better handling of variations and groups. 
[*]Tweak - Admin sales stats show totals. 
[*]Tweak - product_variations_{id} changed to product_variations array 
[*]Tweak - Coupon description field. 
[*]Tweak - Exclude up-sells from related products. 
[*]Tweak - Allowed sku search to return > 1 result. 
[*]Tweak - If only one country is enabled, don't show country dropdown on checkout. 
[*]Tweak - Case insensitive coupons. 
[*]Tweak - Made armed forces 'states' under the US rather than in their own 'country'. 
[*]Tweak - Extended woocommerce_update_options for flexibility. 
[*]Tweak - Added disabled to settings API. 
[*]Tweak - Flat rate shipping - if no rules match, and no default is set, don't return a rate. 
[*]Tweak - custom_attributes option added to woocommerce_form_field args. Pass name/value pairs. 
[*]Tweak - Added html5 type inputs to admin with inline validation. 
[*]Tweak - Use WP Core jquery-ui-slider 
[*]Tweak - Further optimisation of icons in admin for HiDPI devices 
[*]Tweak - On product search include post_excerpt, by krbvroc1 
[*]Tweak - Attribute page restricts reserved terms by GeertDD 
[*]Tweak - Arguments for taxonomies are now filterable 
[*]Fix - Added more error messages for coupons. 
[*]Fix - Variation sku updating after selection. 
[*]Fix - Active plugins display on status page. 
[*]Localization - Makepot added by Geert De Deckere for generating POT files. 
[*]Localization - Admin/Frontend POT files to reduce memory consumption on the frontend. 
[*]Localization - French update by Arnaud Cheminand and absoluteweb. 
[*]Localization - Romanian update by silviu-bucsa and a1ur3l. 
[*]Localization - Dutch updates by Ramoonus. 
[*]Localization - Swedish updates by Mikael Jorhult. 
[*]Localization - Localized shortcode button. 
[*]Localization - Norwegian translation by frilyd. 
[*]Localization - Italian update by Giuseppe-Mazzapica. 
[*]Localization - Korean translate by Woo Jin Koh. 
[*]Localization - Bulgarian update by Hristo Pandjarov. 
[*]Localization - Spanish update by bolorino. 
[*]Localization - Finnish translation by Arhi Paivarinta. 
[*]Localization - Chinese (Taiwan) translation by Fliper. 
[*]Localization - Brazilian update by Fernando Daciuk. 
[*]Localization - Hungarian translation by béla. 
[*]Localization - Indonesian translation by Stanley Caramoy. 
[/LIST]
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Mohammad

مدیر انجمن
عضو کادر مدیریت
6/4/08
15,343
446
83
32
PersianScript
دوستان مشکلی که در پارسی سازی پروژه پیش اومده اینه که در نسخه جدید تمامی زبان از نو نوشته شده و ساختار سیستم تغییر کرده :(

احتمالا باید فایل زبان رو از صفر ترجمه کنید. که این کار خیلی زمان بره. تقریبا 3500 جمله ترجمه هست

در خوشبینانه ترین حالت نسخه جدید حدود 2 ماه اینده منتشر میشه

 

virangar

کاربر عضو
17/10/08
188
0
16
29
خب پاس بده به ما ، یه دستی هم ببریم ;) مسج زدم بت که

 

HamedR

کاربر عضو
13/7/10
602
0
16
26
درود ووکامرس نسخه 2.0.1 منتشر شد

هنوز قابلیت های جدید رو تست نکردم! امکانات فراوانی به این نسخه اضافه شده.

پس از بررسی امکانات در این تاپیک گزارش میدم

کار ترجمه هم شروع شده.


کد:
[B]2.0.1 - 03/03/2013[/B]


[LIST]
[*]Fix - Added an extra permalink flush after upgrade to save needing to do it manually. 
[/LIST]
 [B]2.0.0 - 04/03/2013[/B]


[LIST]
[*]Feature - Sucuri audited and secured. 
[*]Feature - Added sales by category report. 
[*]Feature - Added sales by coupon report (kudos Max Rice). 
[*]Feature - Multiple downloadable files per product/variation (kudos Justin Stern). 
[*]Feature - Download expiry for variations (kudos niravmehta). 
[*]Feature - Added wildcard support to local delivery postcodes. 
[*]Feature - Option to enable Cash on Delivery for select shipping methods only. 
[*]Feature - Stopped using PHP sessions for cart data - using cookies and transients instead to allow WC to function better with static caching. Also to reduce support regarding hosts and session configurations. 
[*]Feature - Export and Import Tax Rates from a CSV file. 
[*]Feature - Option to control whether tax is calculated based on customer shipping or billing address. 
[*]Feature - New options for individual transaction emails with template editor. 
[*]Feature - Added "On Sale" shortcode (thanks daltonrooney). 
[*]Feature - Added "Best Selling" shortcode. 
[*]Feature - Added "Top Rated" shortcode. 
[*]Feature - Local pickup has the option to apply base tax rates instead of customer address rates. 
[*]Feature - New product images panel to make working with featured images + galleries easier. 
[*]Feature - Schedule sales for variations. 
[*]Feature - Expanded bulk edit for prices. Change to, increase by, decrease by. 
[*]Feature - Set attribute order (globally, per attribute). 
[*]Feature - Allow setting the product post type slug to a static (non-translatable) text, mainly to be used for translating and WPML setups. 
[*]Feature - Added lost password shortcode / email notification (thanks Max Rice). 
[*]Feature - Simplified permalink/base settings now found in Settings > Permalinks. 
[*]Feature - Support more permalink structures (from [URL="http://codex.wordpress.org/Using_Permalinks%29"]http://codex.wordpress.org/Using_Permalinks)[/URL] 
[*]Feature - Added option to resend order emails, checkboxes select which one. 
[*]Feature - New layered nav current filters widget. This lists active filters from all layered nav for de-selection. 
[*]Feature - Added the option to sell products individually (only allow 1 in the cart). 
[*]Feature - New shop page/category archive display settings, and the ability to change display per-category. 
[*]Feature - Allow shipping tax classes to be defined independent of items. [URL]https://github.com/woothemes/woocommerce/issues/1625[/URL] 
[*]Feature - Redone order item storage making them easier (and faster) to access for reporting, and querying purchases. Huge performance gains for reports. Order items are no longer serialised - they are stored in their own table with meta. Existing data can be be updated on upgrade. 
[*]Feature - Update weights/dimensions for variations if they differ. 
[*]Feature - is_order_received_page() courtesy of Lee Willis. 
[*]Feature - Inline saving of attributes to make creating variable products easier. 
[*]Feature - Zip code restriction for local pickup. 
[*]Feature - New free shipping logic - coupon, min-amount, Both or Either. 
[*]Feature - Taxes can be based on shipping, billing, or shop base. 
[*]Feature - Filter coupons in admin by type. 
[*]Feature - Append view cart link on ajax buttons. 
[*]Feature - Revised the way coupons are stored per order and added new coupon reports on usage. 
[*]Feature - Updated/new dummy data (including .csv files to be used with [URL="http://www.woothemes.com/products/product-csv-import-suite/"]Product CSV Import Suite[/URL]). 
[*]Feature - Option to hold stock for unpaid orders (defaults to 60mins). When this time limit is reached, and the order is not paid for, stock is released and the order is cancelled. 
[*]Feature - Added set_stock() method to product class. 
[*]Feature - Linking to mydomain.com/product#review_form will now open the review form on load (if WooCommerce lightbox is turned on) 
[*]Feature - Customers can sort by popularity + rating. 
[*]Feature - Option to exclude coupons from sale items (thanks aj-adl) 
[*]Feature - Logout "page" which can be added to menus. 
[*]Templating - Revised pagination, sorting areas (sorting is now above products, numbered pagination below) and added a result count. 
[*]Templating - email-order-items.php change get_downloadable_file_url() to get_downloadable_file_urls() to support multiple files. 
[*]Templating - loop-end and start for product loops, allow changing the UL's used by default to something else. 
[*]Templating - woocommerce_page_title function for archive titles. 
[*]Templating - CSS namespacing changes (courtesy of Brian Feister). 
[*]Templating - My account page broken up into template files (by Brian Richards) 
[*]Templating - CSS classes standardised. Instances of '.woocommerce_' & '.wc-' replaced with '.woocommerce-' 
[*]Templating - Ratings added to loop. Remove with [URL="https://gist.github.com/4518617"]this snippet[/URL]. 
[*]Templating - Replaced Fancybox with prettyPhoto 
[*]Templating - loop-shop which was deprecated is now gone for good. 
[*]Templating - Renamed empty.php to cart-empty.php to make clearer. 
[*]Templating - Renamed sorting.php to orderby.php to better reflect contained hooks and code. 
[*]Templating - Product tabs rewritten - new filter to define tab titles, priorities, and display callbacks. 
[*]Templating - loop/no-products-found.php template added. 
[*]Tweak - Sorting uses GET to make it cache friendly 
[*]Tweak - Optimised class loading (autoload). Reduced memory consumption. 
[*]Tweak - Moved shortcodes and widgets to classes. 
[*]Tweak - Tweaks to gateways API. Must use WC-WPI for IPN requests (classes will only be init when needed). 
[*]Tweak - Save hooks for gateways have changed to match shipping methods. Plugins must be updated with the new hook to save options. 
[*]Tweak - Cron jobs for scheduled sales. 
[*]Tweak - Improved product data panels. 
[*]Tweak - Improved installation + upgrade process upon activation. 
[*]Tweak - Protect logs and uploads with a blank index.html 
[*]Tweak - Append unique hash to log file names 
[*]Tweak - get_order_number support for PayPal (thanks Justin) 
[*]Tweak - Taxes - removed woocommerce_display_cart_taxes option in favour of never showing tax until we know where the user is (for tax exclusive prices). Tax inclusive continues to use base so prices remain correct. 
[*]Tweak - Taxes - tweaked display of tax when using inclusive pricing to avoid confusion. 
[*]Tweak - Taxes - improved admin interface and simplified options. 
[*]Tweak - More granular capabilities for admin/shop manager covering products, orders and coupons. 
[*]Tweak - Added some calculations to the order page when manually entering rows. Also added accounting.js for more accurate rounding of floats. 
[*]Tweak - Order page can now calculate tax rows for you. 
[*]Tweak - Display tax/discount total for reference on orders 
[*]Tweak - Humanised order email subjects/headings 
[*]Tweak - Cleaned up the tax settings. 
[*]Tweak - If a PayPal prefix is changed, IPN requests break for all existing orders - fixed. new woocommerce_get_order_id_by_order_key() function added. Thanks Brent. 
[*]Tweak - On add to cart success, redirect back. 
[*]Tweak - Prefix jquery plugins JS. 
[*]Tweak - Made paypal use wc-api for IPN. 
[*]Tweak - Due to new session handling, removed session section from the status page. 
[*]Tweak - Removed upsell limit - show whats defined. 
[*]Tweak - Args for upsells to control per-page and cols. 
[*]Tweak - Recoded add_to_cart_action for better handling of variations and groups. 
[*]Tweak - Admin sales stats show totals. 
[*]Tweak - product_variations_{id} changed to product_variations array 
[*]Tweak - Coupon description field. 
[*]Tweak - Exclude up-sells from related products. 
[*]Tweak - Allowed sku search to return > 1 result. 
[*]Tweak - If only one country is enabled, don't show country dropdown on checkout. 
[*]Tweak - Case insensitive coupons. 
[*]Tweak - Made armed forces 'states' under the US rather than in their own 'country'. 
[*]Tweak - Extended woocommerce_update_options for flexibility. 
[*]Tweak - Added disabled to settings API. 
[*]Tweak - Flat rate shipping - if no rules match, and no default is set, don't return a rate. 
[*]Tweak - custom_attributes option added to woocommerce_form_field args. Pass name/value pairs. 
[*]Tweak - Added html5 type inputs to admin with inline validation. 
[*]Tweak - Use WP Core jquery-ui-slider 
[*]Tweak - Further optimisation of icons in admin for HiDPI devices 
[*]Tweak - On product search include post_excerpt, by krbvroc1 
[*]Tweak - Attribute page restricts reserved terms by GeertDD 
[*]Tweak - Arguments for taxonomies are now filterable 
[*]Fix - Added more error messages for coupons. 
[*]Fix - Variation sku updating after selection. 
[*]Fix - Active plugins display on status page. 
[*]Localization - Makepot added by Geert De Deckere for generating POT files. 
[*]Localization - Admin/Frontend POT files to reduce memory consumption on the frontend. 
[*]Localization - French update by Arnaud Cheminand and absoluteweb. 
[*]Localization - Romanian update by silviu-bucsa and a1ur3l. 
[*]Localization - Dutch updates by Ramoonus. 
[*]Localization - Swedish updates by Mikael Jorhult. 
[*]Localization - Localized shortcode button. 
[*]Localization - Norwegian translation by frilyd. 
[*]Localization - Italian update by Giuseppe-Mazzapica. 
[*]Localization - Korean translate by Woo Jin Koh. 
[*]Localization - Bulgarian update by Hristo Pandjarov. 
[*]Localization - Spanish update by bolorino. 
[*]Localization - Finnish translation by Arhi Paivarinta. 
[*]Localization - Chinese (Taiwan) translation by Fliper. 
[*]Localization - Brazilian update by Fernando Daciuk. 
[*]Localization - Hungarian translation by béla. 
[*]Localization - Indonesian translation by Stanley Caramoy. 
[/LIST]
نسخه 2.0.3 هم اومده . انتشار در تاریخ 2013-3-11

(صرفا جهت اطلاع)

 

iPersianScript

کاربر عضو
10/1/11
455
0
16
37
دوستان مشکلی که در پارسی سازی پروژه پیش اومده اینه که در نسخه جدید تمامی زبان از نو نوشته شده و ساختار سیستم تغییر کرده :( احتمالا باید فایل زبان رو از صفر ترجمه کنید. که این کار خیلی زمان بره. تقریبا 3500 جمله ترجمه هست

در خوشبینانه ترین حالت نسخه جدید حدود 2 ماه اینده منتشر میشه
.

نسخه 2.0.3 هم اومده . انتشار در تاریخ 2013-3-11(صرفا جهت اطلاع)
.

. درود :48: !

. به گمونم به مرض! بادی پرس دچار بشه، یعنی هی تعویض نمی دونم هسته، پوسته!! فایل زبان و و و... :43:

. خـوش باشیـم! :54:

.

 

Mohammad

مدیر انجمن
عضو کادر مدیریت
6/4/08
15,343
446
83
32
PersianScript
نه به فکر این سیستم هستیم. ان شا الله راش میندازیم. ولی امیدوارم باز تغییر زبان نده حداقل :(

 

soliman

تازه وارد
14/3/13
11
0
1
با سلام

دوستان من برای ترجمه نسخه جدید اماده ام .. لذا در صورتی که خواستین ترجمه کنیم ... با ایدی بنده در تماس باشین و فایل ترجمه رو بدین تا درستش کنم ....

electro_bargh@yahoo.com

یا اگرهم ایدی نشد ... اس بزن .. 09148002254

با تشکر

 

laminor

تازه وارد
29/5/09
2
0
1
دوستان عزیز مراحل آماده سازی داره انجام میشه ؟ امیدی هست ؟

من متاسفانه از قالبی استفاده می کنم که فقط با ورژن جدید این برنامه کار می کنه :(

 

virangar

کاربر عضو
17/10/08
188
0
16
29
دوستان عزیز مراحل آماده سازی داره انجام میشه ؟ امیدی هست ؟من متاسفانه از قالبی استفاده می کنم که فقط با ورژن جدید این برنامه کار می کنه :(
آره عزیز یکم صبر کنی بزودی آماده میشه ;)

 

laminor

تازه وارد
29/5/09
2
0
1
بسیار عالی دوست عزیز

ممنون از خبر خوبت

 

djbehrouz

تازه وارد
18/2/13
96
0
6
سلام.نسخه جدید منتشر شد2.0.4 - 18/03/2013


کد:
[B]2.0.4 - 18/03/2013[/B]
[LIST]
[*]Tweak - Like my account, added order_count attribute to view order shortcode.
[*]Tweak - Moved WC_Order_Item_Meta into own file.
[*]Tweak - PayPal standard gateway - no longer needs sandbox fix, and notify-validate should be first in the requests.
[*]Tweak - Flat rate interface tidy up.
[*]Tweak - Add order_id to woocommerce_download_product hook
[*]Tweak - Disabled prettyPhoto deeplinking
[*]Tweak - Applied a width to the product name column (edit products) to fix layout small screens
[*]Tweak - Filters for attribute default values.
[*]Tweak - Added filter to control order stock reduction when payment is complete.
[*]Tweak - Increase priority of woocommerce_checkout_action and woocommerce_pay_action so things can be hooked-in prior.
[*]Tweak - Tweaked default locale to include all fields so that checkout fields can fallback if specific properties are not set e.g. required.
[*]Tweak - Removed Base Page Title option - rename the page instead.
[*]Fix - WC_Order_Item_Meta support for keys with multiple values.
[*]Fix - Codestyling bug with meta.php
[*]Fix - Icon replacement in .woocommerce-info for Gecko
[*]Fix - prettyPhoto next/prev links and thumbnail navigation no longer appear when there's only one attachment
[*]Fix - Attribute base
[*]Fix - Fixed adjust_price method in product class, allowing negative adjustments
[*]Fix - Ratings and rating count transient syncing.
[*]Fix - Tax label vs name in order emails.
[*]Fix - Sendfile when FORCE_SSL_ADMIN is enabled.
[*]Fix - "for" attribute within product_length option.
[*]Fix - Encode the URLs generated by layered nav widget.
[*]Fix - Order Again for variations.
[*]Fix - Preserve arrays in query strings when using orderby dropdown.
[*]Fix - Move track pageview back to template_redirect to prevent headers_redirect, but give a later priority than canonical.
[*]Fix - Product tabs when a product type doesn't exist yet.
[*]Fix - Saving of variation download paths with special chars.
[*]Fix - Unset parent of children when deleting a grouped product.
[*]Fix - Removed Sidebar Login Widget. Use [URL="http://wordpress.org/extend/plugins/sidebar-login/"]WordPress › Sidebar Login � WordPress Plugins[/URL] instead. A potential security issue was found regarding logging of passwords (since GET was used instead of POST). Sidebar Login 2.5 resolves this and the widget has been removed from WC to prevent needing to maintain two (virtually identical) codebases.
[*]Localization - Added indian rupees
[*]Localization - Updated French translation by absoluteweb
[*]Localization - Updated Brazilian translaction by Claudio Sanches
[*]Localization - Updated Hungarian translation by béla.
[/LIST]
 

djbehrouz

تازه وارد
18/2/13
96
0
6
سلام.نسخه جدید منتشر شد 2.0.5 - 26/03/2013


کد:
[B]2.0.5 - 26/03/2013[/B]


[LIST]
[*]Tweak - Made no shipping available messages filterable via woocommerce_cart_no_shipping_available_html and woocommerce_no_shipping_available_html.
[*]Tweak - disabled keyboard shortcuts in prettyPhoto.
[*]Tweak - woocommerce_date_format() function.
[*]Tweak - After adding to cart, add 'added_to_cart' to querystring - lets messages show with cache enabled.
[*]Tweak - Similar to above, on failure don't redirect. The POST should exclude from cache.
[*]Tweak - Version data on system status page.
[*]Fix - Fix orderby title - separated from menu_order.
[*]Fix - WC_Product::set_stock_status() to correctly set status.
[*]Fix - last_modified_date updated on status change for orders.
[*]Fix - Sanitize id in woocommerce_get_product_to_duplicate function
[*]Fix - Cancel order function now looks at post_modified instead of post_date.
[*]Other minor fixes and localisation updates.
[/LIST]
 

Mohammad

مدیر انجمن
عضو کادر مدیریت
6/4/08
15,343
446
83
32
PersianScript
درسته. نسخه هایی که میاد فقط مشکلات امنیتی و... برطرف میشه. چیز جدیدی از ساختار سیستم تغییر نمیکنه

 

mihancyber

تازه وارد
12/4/12
91
0
6
ظاهرا هیچکس نمی خواد فارسی سازی این اسکریپت رو انجام بده :-"

 

mxu

تازه وارد
9/6/11
10
0
1
درسته. نسخه هایی که میاد فقط مشکلات امنیتی و... برطرف میشه. چیز جدیدی از ساختار سیستم تغییر نمیکنه
دقیقا همینجوره محمد جون . هسته دست نمیخوره و فقط یه سری باگ اصلاح میشه یا یه سری امکانات ریز بهش اضاف میشه ، از نوع شماره گذاری نسخه ها مشخصه خب . x . 0 . 2

ظاهرا هیچکس نمی خواد فارسی سازی این اسکریپت رو انجام بده :-"
فک نکنم اینجور باشه که شما میفرمایید . فارسی سازی داره انجام میشه دوست عزیز . :41: دستشونم درد نکنه ، کارشون درسته :53:

 

mihancyber

تازه وارد
12/4/12
91
0
6
میدونم آقا کاره پرشین اسکریپت حسابی درسته چون کاراشون همیشه یک پله بالاتر از سایت های دیگست :67:

از همه مدیران این سایت مخصوصا محمد تشکر می کنم

 

Mohammad

مدیر انجمن
عضو کادر مدیریت
6/4/08
15,343
446
83
32
PersianScript
ممنون. در تاپیک دیگه وضعیت سیستم رو اعلام کردیم و در حال فارسی سازی پروژه هستیم

متاسفانه به دلیل تغییر ساختار این افزونه مجبور به فارسی سازی مجدد از صفر شدیم... همچنین میزان فارسی سازی از 1600 جمله به تقریبا 3000 جمله افزایش پیدا کرده ...

 

bookman

تازه وارد
14/3/13
33
0
6
دوستان خسته نباشید

امیدوارم که سال جدید خبرهای خوبی داشته باشید!

کار ترجمه ادامه داره که هنوز؟ درسته ؟ زمانی (تقریبی) برای انتشار نسخه جدید نمیشه مشخص کنید

 

virangar

کاربر عضو
17/10/08
188
0
16
29
سلام، خبرای خوبی داریم :پی

آره خیالت راحت هنوز ادامه داره، ایشالا بزودی آماده میشه :) ترجمه میکنیم اصن یه وضعی ! :دی

 
وضعیت
موضوع بسته شده است.