پنهان کردن متغیرهای ناموجود در ووکامرس

amraja

تازه وارد
درود.

چطور میشه متغیر های ناموجود رو در صفحه محصول مخفی کرد؟

البته بدون مخفی کردن محصولات ناموجود.

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

alibakhshi025

تازه وارد
سلام 

تیک فعال شده در قسمت متغییر هارو بردار نمایش نمیده

You must be registered for see images attach


 

amraja

تازه وارد
ما بیش از دو هزار قلم محصول داریم بخواهیم این کار رو بکنیم کلی زمان میبره. میخوایم کلا محصولات ناموجود خودکار پنهان شه.

سلام 

تیک فعال شده در قسمت متغییر هارو بردار نمایش نمیده

You must be registered for see images attach

 

bubble

تازه وارد
سلام فکر نکنم راهی بجز کد نویسی باشه هرکی بخواد این کار رو انجام بده 50 میگیره حداقل
قالب فلت سام به صورت پیشفرض متغیر ناموجود رو نشون نمیده
 

harbiline

Edris
ازین کد استفاده کنید:
کد زیر را به فایل Functions.php قالب اظافه کن.


PHP:
add_filter( 'woocommerce_variation_is_active', 'mweb_grey_out_variations_out_of_stock', 10, 2 );
 
function mweb_grey_out_variations_out_of_stock( $is_active, $variation ) {
  if ( ! $variation->is_in_stock() ) return false;
  return $is_active;
}
}

اگر بالایی جواب نداد از این پایین بزن
و یا این :
PHP:
function mweb_enable_hide_out_of_stock_items( $template_name, $template_path, $located, $args ) {
  if( $template_name !== "single-product/related.php" ) {
    return;
  }
 
  add_filter( 'pre_option_woocommerce_hide_out_of_stock_items', function( $option ) { return "yes"; }, 10, 1 );
}
 
 
function mweb_disable_hide_out_of_stock_items( $template_name, $template_path, $located, $args ) {
  if( $template_name !== "single-product/related.php" ) {
    return;
  }
 
  add_filter( 'pre_option_woocommerce_hide_out_of_stock_items', function( $option ) { return "no"; }, 10, 1 );
}
 
add_action( 'woocommerce_before_template_part', 'mweb_enable_hide_out_of_stock_items', 10, 4 );
add_action( 'woocommerce_after_template_part', 'mweb_disable_hide_out_of_stock_items', 10, 4 );
 

bubble

تازه وارد
ازین کد استفاده کنید:
کد زیر را به فایل Functions.php قالب اظافه کن.


PHP:
add_filter( 'woocommerce_variation_is_active', 'mweb_grey_out_variations_out_of_stock', 10, 2 );

function mweb_grey_out_variations_out_of_stock( $is_active, $variation ) {
  if ( ! $variation->is_in_stock() ) return false;
  return $is_active;
}
}

اگر بالایی جواب نداد از این پایین بزن
و یا این :
PHP:
function mweb_enable_hide_out_of_stock_items( $template_name, $template_path, $located, $args ) {
  if( $template_name !== "single-product/related.php" ) {
    return;
  }

  add_filter( 'pre_option_woocommerce_hide_out_of_stock_items', function( $option ) { return "yes"; }, 10, 1 );
}


function mweb_disable_hide_out_of_stock_items( $template_name, $template_path, $located, $args ) {
  if( $template_name !== "single-product/related.php" ) {
    return;
  }

  add_filter( 'pre_option_woocommerce_hide_out_of_stock_items', function( $option ) { return "no"; }, 10, 1 );
}

add_action( 'woocommerce_before_template_part', 'mweb_enable_hide_out_of_stock_items', 10, 4 );
add_action( 'woocommerce_after_template_part', 'mweb_disable_hide_out_of_stock_items', 10, 4 );


سلام کد اولی سایت رو از دسترس خارج میکنه و دچار مشکل فنی میشه دومی هیچ عملکردی نداره اگه جایگاهی خاصی داره که دارم اشتباه وارد فانکشن میکنم بگید
 

harbiline

Edris
دسترسی ftp بده ببینم چه خبر هستا...
تو هاستت فقط برای پوشه قالبت یه ftp بهم بده
 

Mohammad

مدیر انجمن
پرسنل مدیریت
این کد. قابلیت انتخاب متغیر رو برمیداره (disable) میکنه
کد:
function wcbv_variation_is_active( $active, $variation ) {
 if( ! $variation->is_in_stock() ) {
 return false;
 }
 return $active;
}
add_filter( 'woocommerce_variation_is_active', 'wcbv_variation_is_active', 10, 2 );
 

bubble

تازه وارد
این کد. قابلیت انتخاب متغیر رو برمیداره (disable) میکنه
کد:
function wcbv_variation_is_active( $active, $variation ) {
if( ! $variation->is_in_stock() ) {
return false;
}
return $active;
}
add_filter( 'woocommerce_variation_is_active', 'wcbv_variation_is_active', 10, 2 );

بله ولی روی قالب من برچسپهای متغیر ناموجود رو از صفحه محصول حذف نکرد فقط متن (در انبار موجود نمی باشد ) مخفی کرد و زمانی که میخوای به سبد اضافه کنی ارور میده که از حالت پیشفرض نامناسبتره
 
بالا