کد php نمایش فایل های یک پوشه-فایل دایرکتوری

Mohammad

مدیر انجمن
عضو کادر مدیریت
6/4/08
15,279
379
83
31
PersianScript
با کد زیر میتونید فایل های موجود در پوشه ای خاص رو نمایش بدید... (لیست دایرکتوری فایل ایجاد کنید)


کد:
<?php

function list_files($dir)
{
  if(is_dir($dir))
  {
    if($handle = opendir($dir))
    {
      while(($file = readdir($handle)) !== false)
      {
        if($file != "." && $file != ".." && $file != "Thumbs.db")
        {
          echo '<a target="_blank" href="'.$dir.$file.'">'.$file.'</a><br>'."\n";
        }
      }
      closedir($handle);
    }
  }
}


?>
<?php
  list_files("folder/");
?>
 

armin3000

تازه وارد
2/6/11
13
0
1
فلدرها و فایلهایی که اسامی فارسی دارن هم نمایش داده میشن؟

 

Mohammad

مدیر انجمن
عضو کادر مدیریت
6/4/08
15,279
379
83
31
PersianScript
پیشنهاد نمیشه فایل و فولدر فارسی استفاده کنید

اما بله نمایش داده میشن