کمک در ذخیره سازی اطلاعات Radio button

reza0241

تازه وارد
15/12/12
29
0
6
سلام من در حال نوشتن پنل تنظیمات قالب هستم

من می خوام کاری شبیه عکس زیر رو انجام بدم :من قسمت جی کوئری و html رو انجام دادم ولی نمی تونم تنظیمات این قسمت رو ذخیره کنم .

<div class="box-item-panel">
<h3>طرح بندی پوسته</h3>
<div class="box-content-panel">
<ul class="clearfix">
<li class="img-item item-selected">
<input type="radio" id="full-layout" name="radio-selected-layout" value="full" <?php checked(1, $yp_options ['radio-selected-layout']) ?>>
<label for="full-layout"></label>
<img src="<?php echo get_template_directory_uri().'/functions/admin/option-panel/img/full.png' ?>" class="img-selected" alt="full" >
</li>
<li class="img-item ">
<input type="radio" id="boxed-all-layout" name="radio-selected-layout" value="boxed-all" <?php checked(0, $yp_options ['radio-selected-layout']) ?> >
<label for="boxed-all-layout"></label>
<img src="<?php echo get_template_directory_uri().'/functions/admin/option-panel/img/boxed-all.png' ?>" alt="boxed-all">
</li>
<li class="img-item ">
<input type="radio" id="boxed-layout" name="radio-selected-layout" value="boxed" <?php checked(0, $yp_options ['radio-selected-layout']) ?> >
<label for="boxed-layout"></label>
<img src="<?php echo get_template_directory_uri().'/functions/admin/option-panel/img/boxed.png' ?>" alt="boxed">
</li>
</ul>
</div>
</div>


این قسمت ذخیره کردن تنظیمات این قسمت هست:

if ( isset($_POST['radio-selected-layout']) && intval( $yp_options['radio-selected-layout'] ) ){return 1 ;}else{ $yp_options['radio-selected-layout'] = 0 ;}


کمکم کنید خیلی نیازدارم خیلی کلافه شده :(

 
آخرین ویرایش توسط مدیر: