یوزر جدید نمی سازد و ریست پسورد کار نمی کند

hamidkhalilipanah

تازه وارد
2/7/19
2
0
1
سلام یوزر جدید برای قسمت های مختلف مدیریتی می سازد اما وارد نمی شود و وقتی پسورد ریست می زنم با این گزینه مواجه می شم ^ایمیل نمی‌تواند فرستاده شود.
دلیل ممکن: میزبان شما ممکن است تابع mail() را از کار انداخته باشد.افزونه smtp وصله و از ایمیل ها ایمیل فرستاده می شه و لی پسورد ریست مشکل داره.